Help, het middelbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen verdwijnt

Stop de afbraak van het middelbaar onderwijs in deze regio, zegt de Zeeuws-Vlaamse ondernemer Timmie de Pooter. ‘Zonder middelbare scholen wordt dit een spookregio.’ En het goede nieuws is: dat valt ook best te voorkomen. Tenminste…

 

Vacatures bij de vleet in Zeeuws-Vlaanderen. Het klinkt als een luxeprobleem. Maar Timmie de Pooter, directeur-eigenaar van De Pooter Personeelsdiensten (met hoofdvestiging in Axel), weet wel beter. Hij heeft 300 vacatures waarvoor hij in de regio geen kandidaten kan vinden. Van pure armoede heeft hij zijn zoekgebied uitgebreid tot ver buiten Zeeuws-Vlaanderen. De Pooter is niet de enige ondernemer in de regio die tegen dit probleem oploopt. En hij verwacht dat de situatie alleen maar verder verslechtert. De bevolking van Zeeland – en dan met name Zeeuws-Vlaanderen – krimpt en vergrijst snel. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding aan een van de middelbare scholen in de regio, maar wijken uit naar scholen in België of elders. De nood is het hoogst bij het Zwin College in Oostburg. Dat heeft nu 865 leerlingen, terwijl er voor een rendabele bedrijfsvoering zo’n 1.200 nodig zijn. Inmiddels dreigen drie van de vier de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen door leerlingentekort op korte termijn te verdwijnen.

 

Wie is Timmie de Pooter?Timmie de Pooter (40) is sinds 2006 directeur-eigenaar van het familiebedrijf De Pooter Personeelsdiensten met een hoofdkantoor in het Zeeuws-Vlaamse Axel. Daarnaast is hij eigenaar van Talentpool Services. Hij was actief in de Arbeidsmarkt en onderwijscommissie van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging en is nu lid van de raad van toezicht van de Stedelijke Scholengemeenschap De Rede.

Met onderwijs verdwijnen ook de mensen

De Pooter is bang voor de gevolgen. ‘Als het Zwin College echt de deuren moet sluiten, is Terneuzen het dichtstbijzijnde alternatief. Maar dan heb je het wél over een afstand van een kilometer of 40. Zelfs met openbaar vervoer is de reistijd dan al gauw twee uur. Weinig ouders zullen dat hun kinderen willen aandoen. En dan hebben we het alleen nog maar over mensen die hier al wonen.’ In een tijd van teruglopende voorzieningen, zullen mensen ook minder snel kiezen voor een verhuizing naar Zeeuws-Vlaanderen. Tegelijkertijd trekken er wél mensen uit de regio weg. Bedrijven kunnen hun vacatures daardoor nog moeilijker vervullen. De gevolgen zijn volgens hem nu al zichtbaar. ‘Recent nog brachten twee bedrijven met roots in Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden hun hoofdkantoor over naar een locatie buiten de regio, waar wél voldoende goed opgeleide mensen voorhanden zijn.’

 

'Als dit mislukt, betekent dat het einde voor Zeeuws-Vlaanderen'

 

Extra geld in onderwijs steken loont

De Pooter vindt het gerechtvaardigd dat het Rijk extra geld uittrekt om de Zeeuws-Vlaamse scholen overeind te houden. Al heeft staatssecretaris Sander Dekker tot nog toe de boot afgehouden. ‘Ouders van leerlingen uit deze regio betalen gewoon belasting, net als alle andere Nederlanders. Maar ze krijgen daar niet dezelfde voorzieningen voor terug.’ Ook voor de regio zelf - provincie, bedrijven en scholen – ziet hij een rol weggelegd. ‘Een van de dingen die al geregeld had moeten zijn, is een fusie tussen de vier scholen voor voortgezet onderwijs. Daardoor kunnen de kosten omlaag en kan de efficiency omhoog.’ Het overeind houden van middelbare scholen in de regio is volgens De Pooter z’n geld dubbel en dwars waard. Een breed gesteunde taskforce moet op korte termijn met voorstellen komen om dat ook echt voor elkaar te krijgen. ‘Als dit mislukt, betekent dat het einde voor Zeeuws-Vlaanderen. Dan krijg je hier van die verlaten dorpjes, waar helemaal niks meer is. Dat moet je toch niet willen?’