Geld als water(schap)

12-03-2015

Het is wonderlijk. Aan de waterschappen betalen we per jaar 2,6 miljard euro, maar de interesse ervoor is minimaal. Vergelijk dat eens met de 3 miljard voor de OZB, toch altijd een heikel thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het opkomstpercentage van de waterschapsverkiezingen (24 procent) is nog niet de helft van het gemeentelijke cijfer. Maar er valt steeds meer te kiezen bij wat vanouds een agrarisch bolwerk heet te zijn.

1. Meer dan waterbeheer
2. Grijs betaalt, groen bepaalt (nog)
3. Dit jaar is het anders