Deze 11 Kamerleden krijgen een dikke pluim van ondernemers

16-01-2020

Ze toonden hart voor de retail, maakten werk van techniekonderwijs, hadden oog voor de horeca of bekommerden zich om de slachtoffers van de PFAS-crisis. Deze Kamerleden – van VVD tot GroenLinks – ontpopten zich in 2019 tot de Kamerhelden van ondernemers.

 

Eind 2019 vroeg Opinieblad Forum aan brancheorganisaties, leden van VNO-NCW, om een Kamerlid voor te dragen dat zich het afgelopen jaar buitengewoon voor hun bedrijfstak had ingezet. Er werden negen Tweede Kamerleden op het schild gehesen en één Eerste Kamerlid. Kees Verhoeven en Eppo Bruins zijn de enigen uit het rijtje van vorig jaar die zich wisten te handhaven. En 1 Kamerlid mag uitkijken naar een andere baan (zie kader).

Belangrijke onderwerpen het afgelopen jaar waren klimaat en milieu blijkt uit de motivatie van de brancheverenigingen. Dat kan het klimaatbeleid zijn, maar ook zaken als milieuregelgeving en groen in de leefomgeving. Daarnaast wordt de inzet voor adequate regelgeving en handhaving erg gewaardeerd bij de bedrijfslevenorganisaties. In 2018 was de rode draad in de nominaties: klimaatbeleid en praktijkleren. Onderwerpen die, met Brexit en internationale handelsbetrekkingen, ook het komend jaar weer volop in de belangstelling zullen staan, verwachten de brancheverenigingen. 

 

Eppo BruinsEppo Bruins (CU)

Eppo Bruins van de ChristenUnie is een heel populair Kamerlid. Vorig jaar stond hij ook al in deze lijst. Maar ja, ook wel logisch: Bruins springt al jaren in de bres voor het (technisch) beroepsonderwijs, zegt Doekle Terpstra (Techniek Nederland). En Bruins houdt het niet bij praten: hij dient ook daadwerkelijk moties in. Ook heeft hij zich ingezet voor méér hybride docenten, ondernemers die hun werk combineren met een baan voor de klas. Al die inzet is hard nodig, want zonder goed opgeleide werknemers komt er niks van de energietransitie terecht, meent Terpstra. 

 

Chris StofferChris Stoffer (SGP)

Een hoop gedonder had Koninklijk Nederlands Vervoer vorig jaar met bestuurderskaarten. Die worden in touringcars en vrachtauto's gebruikt om de rij- en rusttijden te registreren. Als enige in Nederland geeft het Kiwa ze uit, maar ondernemers waren daar nou niet bepaald over te spreken: vertraging, veel hogere prijzen dan elders in Europa, en ook nog eens productiefouten. Maar gelukkig was daar Chris Stoffer van de SGP, zegt Carlo Cahn (KNV en Busvervoer Nederland). 'Hij heeft zich werkelijk vastgebeten in het dossier.' Stoffer stelde Kamervragen en opperde ook dat het mogelijk moet worden voor ondernemers om over de grens de kaarten te kopen. 

 

Thierry Aartsen en Kees Verhoeven Thierry Aartsen (VVD) en Kees Verhoeven (D66)

Maar liefst twee Kamerleden worden door brancheorganisatie INretail op het schild gehesen: VVD'er Thierry Aartsen en Kees Verhoeven van D66. De winkeliers stuurden eind vorig jaar een brandbrief naar de Tweede Kamer, met een opsomming van alles wat op de middenstand afkomt. Van nadeelcompensatie en leegstand, tot winkelcriminaliteit en de bedreiging van (Chinese) e-commerce. 'Aartsen en Verhoeven hebben direct actie ondernomen', zegt woordvoerder Paul te Grotenhuis. 'En daar zijn wij heel blij mee. Dankzij hen gaat een Taskforce Retail inventariseren waar winkeliers tegen aanlopen, mét concrete oplossingen erbij.' Mannen met een hart voor de retail, dus. 

 

Sophie HermansSophie Hermans (VVD)

Dirk Beljaarts (Koninklijke Horeca Nederland, KHN) is enorm blij met Sophie Hermans van de VVD. Ze heeft nog niet zo lang de portefeuille alcohol- en tabaksbeleid, toch gooide ze vorig jaar hoge ogen. 'Ze was één van de weinige Kamerleden die aandacht vroeg voor de effecten op horecaondernemers na de Hoge Raad-uitspraak die rookruimten in de horeca verbood.' Want ja: alle rookruimtes zomaar sluiten, heeft grote gevolgen. Hermans ging bijvoorbeeld op bezoek bij ondernemers op het Leidseplein in Amsterdam. Die legden uit dat clubs, discotheken en poppodia – die grote rookruimtes hebben – onmogelijk honderden rokende gasten gedwongen naar buiten kunnen sturen, met alle overlast van dien. 

 

Erik ZiengsErik Ziengs (VVD)

Ineens was er een afkorting van vier letters waar nog nooit iemand van had gehoord en die binnen een paar weken bijna de hele bouw en de grondverzet-wereld op slot zette: PFAS. Het Malieveld in Den Haag stond afgelopen najaar nota bene vol met werkgevers, die protesteerden tegen het (trage) kabinetsbeleid. Cumela, de branchevereniging voor groen, grond en infra, vindt dat in de aanloop daar naartoe VVD’er Erik Ziengs ver boven het maaiveld uitstak. ‘Erik Ziengs heeft als eerste het probleem van PFAS doorzien en is daarmee aan de slag gegaan’, vindt Cumela-voorziter Wim van Mourik. Dat is wat hem betreft een eervolle vermelding waard. ‘Ook al zijn de toezeggingen nog verre van toereikend.’ 

 

Tom van der LeeTom van der Lee (GroenLinks)

‘Het afgelopen jaar stond voor FME onder andere in het teken van de klimaattransitie’, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé-Hamming. ‘FME presenteerde een klimaatroute en -kansenkaart waarmee de industrie de omslag kan maken. Om een transitie te laten slagen heb je niet alleen visies nodig, maar vooral regelingen die werken in de praktijk. Tom van der Lee is hier onze held, omdat hij aanhoudend vragen stelt over de uitvoering van goedbedoelde regelingen die in de praktijk voor ondernemers niet werken. Denk aan de DEI, de dubbele heffing bij de energieopslag, en de implementatie van LED. Voor de energietransitie maakt het een groot verschil of bedachte regelingen ook gebruikt worden.’ 

 

Remco DijkstraRemco Dijkstra (VVD)

Evofenedex is van mening dat VVD-Kamerlid Remco Dijkstra een pluim verdient. Dijkstra heeft zich het afgelopen jaar heel zichtbaar ingezet voor het versterken van het logistieke systeem in Nederland en daarmee ons nationale verdienvermogen, vindt de ondernemersvereniging. ‘Of het nu gaat om investeringen in onze infrastructuur, de strijd voor het behoud van luchtvracht op Schiphol of de impact van achterstallig onderhoud op de aan- en afvoer van lading met binnenvaartschepen, Dijkstra heeft laten zien hoe belangrijk een goede logistiek voor Nederland is en vecht daarvoor. Daar zijn we hem dankbaar voor.'

 

Arne WeverlingArne Weverling (VVD)

‘Ik draag Arne Weverling (VVD) voor als held’, zegt Egbert Roozen directeur van VHG, de branchevereniging ondernemers in het groen. ‘Arne heeft in de vorm van moties op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de waarde van groen in de stad. Ik heb hem in 2019 op verschillende plaatsen in het land zien optreden waar hij met passie over dit thema sprak. Als groene sector waarderen we het bijzonder dat hij de maatschappelijke baten van groen voor een beter leefklimaat, biodiversiteit en gezondheid van mensen zo op de kaart zet. Wij geven hier in de praktijk verder vervolg aan.' 

 

Ada GerkensArda Gerkens (SP)

‘Onze held van 2019 komt uit de Eerste Kamer: Arda Gerkens’, zegt directeur Lotte de Bruijn van NLdigital. ‘Ze geeft keer op keer blijk van een bijzondere band met de digitale wereld. Ze zet zich in voor een veilige digitale economie, sterke encryptie en een ongefilterd internet. Naast haar rol als Eerste Kamerlid doet ze belangrijk werk bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), waar ook het Meldpunt Kinderporno deel van uitmaakt. Boven alles laat ze zien dat ze technologie en digitalisering snapt. En dat maakt haar redelijk bijzonder in Den Haag.’

 

Khadija AribKhadija Arib (PvdA, Kamervoorzitter)

Bouwend Nederland gooit ‘t ten slotte over een heel andere boeg. De branchevereniging voor de bouwers nomineert Kamervoorzitter Khadija Arib voor een pluim. Arib is volgens Bouwend Nederland een stevige Kamervoorzitter die pal staat voor de goede omgangsvormen in de Kamer. Daarmee waakt ze over de kwaliteit van het debat en de waardigheid van volksvertegenwoordigers en zo ook over het aanzien van het parlement. Hoewel voorzitter, neemt Arib deel in de stemmingen van de Kamer en draagt dus bij aan de besluitvorming.

 

Naar huis, naar huis, zei….?Een Kamerlid naar huis sturen? Dat is aan de kiezer, vinden de meeste brancheverenigingen, al waren ze vorig jaar wel eens minder blij met sommige Kamerleden. Tjeerd de Groot van D66 mag van Cumela wel een andere baan zoeken. ‘Door zijn opmerking over de halvering van de veestapel heeft hij de stikstofregelgeving voor de veehouderij onder grote druk gezet’, zegt Wim van Mourik van de branchevereniging voor loonbedrijven, aannemers en andere werkers in het groen. ‘Daardoor is alle ruimte om oplossingen voor de bouw te bedenken verdwenen.’
'Wij vonden het jammer dat SGP-voorman Kees van der Staaij een motie indiende voor meer bindende afspraken tussen gemeenten en horeca als het gaat om het naleven van de leeftijdsgrens', zegt Dirk Beljaarts (KHN). 'Er gebeurt al zóveel. We nodigen hem dan ook van harte uit voor een werkbezoek zodat wij de goede voorbeelden kunnen laten zien.' 
Doekle Terpstra van Techniek Nederland noemt liever geen namen, maar maakt zich wel ernstig zorgen om Kamerleden die de klimaatcrisis bestempelen als nepnieuws. 'Daarmee ondermijn je het draagvlak voor de dringend noodzakelijk energietransitie. Dan kan niet: Er is geen planeet B. We kunnen ons geen vertraging permitteren.'
Langs diezelfde lijnen redeneert Paul te Grotenhuis van INretail: 'Lang niet alle Kamerleden zien de waarde van winkels voor de Nederlandse maatschappij. Daarover wil ik met ze in gesprek, vooral met de linkerflank van de Tweede Kamer.'

‘In 2020 verwachten we veel van…’ 

  • Techniek Nederland: 'Agnes Mulder van het CDA was in 2019 heel bevlogen over de noodzaak van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ik verwacht dat zij in 2020 grote impact gaat maken.'
  • KNV: 'Pieter Omtzigt heeft in 2019 al bewezen dat hij zich in fiscale onderwerpen vastbijt (ook voor wat betreft de BPM). Het zou heel mooi zijn wanneer dat dit jaar weer gebeurt.'
  • Cumela: 'Wij zetten ons geld op Mark Harbers en hopen dat hij een uitweg vindt uit de stikstof-impasse.'
  • FME: 'Kees Verhoeven is op AI het meest actieve kamerlid. Wij hopen dat hij ook het komend jaar dit onderwerp weer boven aan de agenda zet in de Tweede Kamer.'
  • Evofenedex: 'We hopen dat de PvdA nu een constructieve rol gaat spelen in de ratificatie van handelsverdragen zoals CETA.'
  • VHG: 'Als ik kijk naar hoe stikstof en CO2 onze samenleving in brede zin raken, dan moeten volgens mij alle 150 Kamerleden aan de bak. Ik heb hoge verwachtingen van hen.'
  • NLdigital: 'Jan Middendorp (VVD) die de portefeuille digitalisering heeft overgenomen van Martin Wörsdörfer en zich vorig jaar op dit onderwerp flink heeft laten zien.'
  • KHN: 'Pieter Heerma (CDA) en Rob Jetten (D66), want de stelselherziening sociale zekerheid en arbeidsrecht voor de horeca zou chefsache van de fractieleiders moeten zijn.'
  • Inretail: 'Ideaalbeeld is dat ieder Tweede Kamerlid zich gaat inzetten voor de winkelier. Nederland zonder winkels, dat is een land zonder ziel.'
  • Bouwend Nederland: 'De crisis op de woningmarkt raakt niet alleen bouwers, ook mensen in de zorg, agenten en leraren. Dit probleem moet Kamerbreed worden opgepakt.'