Is de VVD van Mark Rutte nog wel een ondernemerspartij?

01-03-2021

Beste Mark, Jouw partij begrijpt als geen ander hoe belangrijk het bedrijfsleven is om uit de coronacrisis te komen. Ondernemers kunnen dan ook op jouw steun rekenen. Of toch niet op alle vlakken?

 

Ook het VVD-programma 'Samen aan de slag' kan niet om corona heen. De coronacrisis zette een dikke streep door de economische opleving die we doormaakten. Toch zeg je in dat programma dat de huidige situatie anders is dan de economische crisis van 10 jaar geleden. 'Dankzij hervormingen op het gebied van onder meer de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel en de bancaire stabiliteit kunnen we nu kiezen voor een andere aanpak dan bezuinigen', licht je toe. Je wilt de economie nu juist stimuleren en zzp'ers, het mkb en grote bedrijven helpen om deze moeilijke tijd door te komen.

 

Wil je liever het nieuwe verhaal van de VVD zien dan lezen? Klik dan hier voor een video waarin Klaas Dijkhoff uitleg geeft

 

Dat is mooi. Zo blijk je nog steeds leider te zijn van een 'ondernemerspartij'. Daar wordt wel eens over getwijfeld. Het is dan ook niet zo dat het bedrijfsleven blij is met álles dat er in het verkiezingsprogramma staat.

Drie goede ideeën van de VVD

 

Mkb-vriendelijk

De liberalen hebben een aantal maatregelen in petto voor specifiek het midden- en kleinbedrijf. Die maatregelen zijn ook volgens ons hard nodig, want het mkb krijgt het flink voor de kiezen in coronatijd. Zo komt er als het aan de VVD ligt een middenstandskorting op de werkgeverslasten en wordt de werkkostenregeling verruimd. Mkb’ers kunnen zo meer in hun personeel investeren, bijvoorbeeld via scholing. De Wet Markt en Overheid wordt aangescherpt: het wordt moeilijker voor overheden om ondernemers weg te concurreren.

 

Mkb'ers krijgen bij de VVD ook een betere positie als schuldeiser in faillissementszaken, zodat ze niet altijd achter het net vissen bij het verdelen van het geld dat er nog is. Verder wordt bij alle wetgeving een MKB-toets toegepast. Extra regels voor het mkb vervallen automatisch na een vaste termijn. De politiek wordt zo gedwongen om steeds na te denken of een bepaalde regel nog wel nodig is. Dat is positief, al wegen die MKB-toets en de vervaltermijn niet op tegen een nullijn voor de regeldruk en harde, meetbare reductiedoelstellingen. Die zien we toch liever ter beteugeling van het regelmonster.

 

Ondernemers zijn niet tegen regels. Die kunnen juist heel erg nuttig zijn. Maar er zijn soms zoveel (tegenstrijdige) regels dat het wel heel erg moeilijk wordt om nog te ondernemen. Opinieblad Forum schreef erover: Deze ondernemers vechten dagelijks tegen 'de paarse krokodil  

 

Kernenergie als optie

Windenergie, zonne-energie, aardwarmte, waterstof: ze zijn allemaal hard nodig in de transitie naar duurzame, uitstootloze energievoorziening. In dit rijtje ontbreekt kernenergie als alternatief zonder CO2-uitstoot. Die optie ligt gevoelig vanwege het veiligheids- en afvalaspect. Maar de VVD biedt een reikende hand: er moeten nieuwe kerncentrales komen, en de liberalen zijn bereid om daar (ook) overheidsgeld in te steken. Het nieuwe Groeifonds kan daarvoor worden aangesproken. En als kernenergie een nieuwe kans krijgt, vinden de liberalen het logisch om de bestaande centrale in Borssele langer open te houden.

 

De VVD bepleit de noodzaak en het belang van kernenergie in de CO2-vrije energiemix, en maakt kernenergie zo weer bespreekbaar. Waarschijnlijk kunnen we de discussie over kernenergie in Nederland het beste verder brengen als het nieuwe kabinet een – onafhankelijk – onderzoek laat doen. Onderzoek naar de ontwikkeling van een CO2-vrije energiemix en nut en noodzaak van kernenergie in die mix. Op basis van facts and figures kan het maatschappelijk klimaat voor kernenergie veranderen. En als het kabinet dan bepaalde garanties geeft voor de ontwikkeling van kernenergie, zullen financiers bereid zijn om in nieuwe kerncentrales te investeren. Maar goed, eerst dat onderzoek.

 

Kerncentrales/geen kerncentrales: het is geen uitgemaakte zaak. En toch zijn ze nuttig om een CO2-vrije energiemix te realiseren, vindt de VVD. Al denkt GroenLinks daar heel anders over. In Forum gingen beide partijen in debat: lees maar

 

De juiste studiekeuze

Nederlandse bedrijven hebben een grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Denk alleen maar aan de werkzaamheden die de energietransitie met zich mee gaat brengen. Het probleem is echter dat veel jongeren voor een andere dan een technische studie kiezen. Waaronder studies die op de arbeidsmarkt niet zo gewild zijn. Terwijl de technische banen voor het oprapen liggen. De VVD wil daar wat aan doen en noemt enkele maatregelen om een technische studie populairder te maken. Zo moet er meer geld gaan naar technische studies op universitair, hbo- en mbo-niveau. Dat is mooi, al is het maar omdat technische studies vanwege de benodigde apparatuur aanzienlijk duurder zijn dan andere studies.

Wie is Mark Rutte?Met zijn tien jaar als premier en zijn vijfde uitverkiezing tot lijsttrekker van de VVD, gaat Mark Rutte (53) deze verkiezingen als veruit de grootste routinier in – vergeleken met de andere lijsttrekkers. Rutte studeerde geschiedenis in Leiden en werkte na zijn afstuderen tien jaar bij Unilever. In 2002 stapte hij over naar de politiek en werd staatssecretaris in eerste twee kabinetten-Balkenende. Na een periode van vier jaar in de Kamer, werd hij in 2010 premier van achtereenvolgens de kabinetten-Rutte I, II en III. ‘Mark wil door!’ is het motto waarin hij deze keer de verkiezingen in gaat.

De VVD wil verder dat er 'bindende afspraken' met de hogescholen worden gemaakt over hun opleidingsaanbod, zodat dat beter aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Mbo-studies met 'onvoldoende arbeidsmarktperspectief' moeten worden stopgezet. Hbo- en mbo-studenten die juist een studie met perspectief kiezen, willen de liberalen belonen met een lager collegegeld. Dat is goed voor de arbeidsmarkt – en dus werkgevers – maar zeker ook voor de studenten zelf, omdat zij dan veel meer kans hebben op een baan.

 

In het mbo gebeurt het al jaren: werken én leren. En met succes. Waarom gebeurt dat dan niet ook in het hbo? Ondernemers zien het wel zitten. Nu de onderwijsinstellingen en de overheid nog. Lees hier de column van Gertrud van Erp over de mbo-route voor het hbo

Nóg een keer premier worden: VVD'er Mark Rutte lijkt er wel op te hopen. Nu nog afwachten of het lukt
Nóg een keer premier worden: VVD'er Mark Rutte lijkt er wel op te hopen. Nu nog afwachten of het lukt
Foto: Rijksoverheid

Twee minder goede ideeën van de VVD

 

Meer loon mag niet meer kosten

'Een hoger minimumloon, zodat werken ook voor de lagere inkomens meer loont.' Het tweede deel van deze zin uit het VVD-verkiezingsprogramma levert geen problemen op. De vraag is alleen: hoe doe je dat? Een hoger wettelijk minimumloon (WML) betekent hogere loonkosten voor werkgevers. Dat zet in de eerste plaats druk op de werkgelegenheid voor mensen met een baan op WML-niveau en werkzoekenden. Een hoger minimumloon kan iemand onaantrekkelijker maken op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de participatiemogelijkheden van mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie. Die positie wordt dan alleen maar zwakker.

De VVD stelt nog wel voor om niet alle uitkeringen automatisch mee te laten stijgen als het minimumloon omhoog gaat. Dat is ook budgettair noodzakelijk omdat een eventuele volledige koppeling van de uitkeringen aan het WML vele miljarden euro's gaat kosten.

 

In theorie zou een hoger minimumloon kunnen worden gecompenseerd door loonkostenvoordelen voor werkgevers, zoals de liberalen suggereren. Maar de praktijk laat zien dat zulke 'subsidies' voor werkgevers kwetsbaar zijn en net zo makkelijk weer worden afgeschaft. Beter zou zijn om de lasten op het niveau van het minimumloon te verlagen. Dan stijgen de loonkosten niet voor werkgevers en houden werknemers netto meer van hun loon over. Iedereen blij.

 

Dat er iets moet veranderen op de arbeidsmarkt, daarover is iedereen het eigenlijk wel eens. De vraag is alleen hoe. De commissie-Borstlap deed voorstellen en dit is wat ondernemers daar goed aan vinden, al zetten ze bij sommige punten wel een vraagteken 

 

Fraudeurs niet laten ontsnappen

Privacy is een groot goed, maar soms zijn er zaken die belangrijker zijn. Zoals het tegengaan van fraude. Dat vraagt om het delen van gegevens over fraudeurs, om te voorkomen dat zij meer slachtoffers maken. De VVD wil – terecht – een uitzondering maken op de privacywetgeving, waardoor het mogelijk wordt om zwarte lijsten van fraudeurs op te stellen. Die lijsten kunnen dan gedeeld worden binnen overheidsorganisaties, en tussen die organisaties en private partijen. Prima om dat mogelijk te maken. Maar waarom pakt de VVD niet door en wordt het ook niet mogelijk gemaakt om informatie te delen door private partijen onderling? Lees: bedrijven binnen een bepaalde sector of zelfs tussen verschillende sectoren. Want als het een fraudeur ergens te heet onder de voeten wordt, kan die zijn 'geluk' elders proberen. Dat moet worden voorkomen. Het net rond fraudeurs moet gesloten worden. Juist een liberale partij zou hier ook de markt bij moeten betrekken.

 

Door op deze manier aan preventie te doen aan de 'voorkant' scheelt dat aan opsporing en vervolging aan de 'achterkant'. Alleen al gezien het capaciteitsprobleem bij politie en justitie is dat geen overbodige luxe. Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt overigens ook voor andere criminele activiteiten dan fraude. Criminelen mogen zich niet verschuilen achter de nieuwe privacyregels.

 

Eigenlijk is het wel heel erg gek, vinden ondernemers: de privacy van de crimineel lijkt belangrijker te zijn dan de bescherming van burger en ondernemer. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Lees hier de column die Els Prins hierover schreef

 

Verkiezingsprogramma's langs de meetlat van ondernemersIn de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart analyseert opinieblad Forum de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die nu een coalitie vormen en de volgens de peilingen andere grootste partijen: VVD, D66, CDA en CU en PvdA, GroenLinks, SP en PVV. Volg de wekelijkse serie via www.vno-ncw.nl/forum 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.