COEN: Economisch klimaat steeds groener

19-11-2015

Vertrouwen in 2016
Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, blijft aan het begin van het vierde kwartaal positief. Wel ligt het vertrouwen iets lager dan vorig kwartaal. Dat is met name toe te schrijven aan de bouwsector, die de meest opvallende daling liet zien. Daartegenover staat de autobranche, waar de stemming juist sterk verbeterde. De branche gaat uit van een sterke omzetstijging in de laatste maanden van het jaar. Die lijkt vooral veroorzaakt door de nieuwe fiscale regels voor zakelijke leaseauto's die op 1 januari van kracht worden. Waar bijna alle indicatoren een verbetering laten zien, is er één uitzondering.
Slechts één op de tien bedrijven zag een winstgevendheid in de laatste drie maanden stijgen. Vorig kwartaal was dat nog één op de vier. Toch verwachten ondernemers veel van 2016. Voor het eerst in vijf jaar zijn er meer bedrijven die een groei van de werkgelegenheid verwachten dan een krimp. Daarnaast voorzien ze meer binnen- en buitenlandse omzet en eengroei van de investeringen. De verwachtingen voor 2016 voor investeringen en export waren sinds de start van de monitor eind 2008 niet meer zo positief.
De COEN-enquête wordt vier keer per jaar gehouden en is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland, de Kamers van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor deze enquête is zo’n zesduizend ondernemers gevraagd naar hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2015.

Bekijk de resultaten van de COEN-enquete op de Forum-app