Bussemaker goed bezig met mbo-onderwijs

10-12-2015

• Mbo-scholen hebben baat bij samenwerking met bedrijfsleven
• Goed idee om scholen in te richten per sector

Mbo-onderwijs gedijt uitstekend bij goede samenwerking met het bedrijfsleven. Ondernemers weten immers als geen ander hoe het werkveld eruit ziet en welke skills de werknemer van de toekomst moet hebben. Opleiding en bedrijven ook nog regionaal met elkaar samen laten werken, geeft bovendien garanties voor een aanbod van opleidingen waar in de regio behoefte aan is. Uiteindelijk is mbo-onderwijs ervoor om scholieren zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Dat onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat mbo-scholen zich beter profileren, draagt hier absoluut aan bij. Geen onduidelijke mbo-scholen meer, maar een herkenbare concentratie per sector, zoals in Rotterdam vakkundig is gedaan met het Techniekcollege. Daar hebben branches en regionale bedrijven enthousiast op dit initiatief gereageerd. Niet alleen dat: ook zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen onderwijs en bedrijfsleven. Voor het mbo-onderwijs, waarbij de praktijk een grote rol speelt, is dit een zegen. Intensieve samenwerking leidt er ook sneller toe dat het bedrijfsleven zorgt voor voldoende en de juiste leer-werkplekken.

Met dit voornemen en 100 miljoen euro overheidsgeld wil Minister Bussemaker ervoor zorgen dat mbo-onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt die maar blijft veranderen. En, goed nieuws: het MBO investeringsfondsgeld mag voortaan ook worden uitgegeven aan nieuwe opleidingen: tweejarige hbo-studies die in het gat springen tussen hbo en mbo, zogenoemde associate degrees. Zo hoeven talentvolle (werkende) mbo'ers niet nog een hbo-studie van vier jaar te volgen als ze verder willen leren. Goede ontwikkelingen, die het middensegment van de arbeidsmarkt flink verstevigen. Want onderwijs is niet vast gebeiteld in steen, maar moet flexibel genoeg zijn om snel geactualiseerd te worden wanneer de arbeidsmarkt daar om vraagt.

Dit artikel komt uit de print Forum