Begin al op basisschool met programmeren

08-10-2015

Natuurlijk kunnen we het hebben over het nut om al in de eerste groep van het basisonderwijs met Engels te beginnen. Maar belangrijker is dat kinderen op de basisschool leren om zich digitale vaardigheden eigen te maken. De mogelijkheden van ict worden nu te weinig gebruikt en uitgelegd in die fase van het opleiden van toekomstige generaties. Het Platform Onderwijs 2032 stelt terecht in een advies aan staatssecretaris Dekker dat naast taal, reken en wiskunde ook digitale vaardigheden tot de kern van het onderwijs moeten behoren. 

Ict kan sowieso de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door het toepassen van interactieve lesmethoden. Kinderen moeten ook leren wat de risico's zijn die samenhangen met de online wereld. Niet alleen de risico's van het uitvallen van computers en systemen, maar ook risico's op het gebied van de privacy. Daarnaast moeten ze ook leren programmeren. Niet om allemaal programmeur te worden (een deel wel graag), maar om inzicht te krijgen in een steeds meer digitale maatschappij. Programmeren leert kinderen logisch nadenken.

In landen om ons heen maakt programmeren al deel uit van het onderwijsprogramma. Wij moeten ook die kant op. Nu is de aandacht nog te veel gericht op het leren omgaan met ict, niet op het zelf toepassen daarvan. En als kinderen daardoor meer interesse krijgen in techniek, dan is dat mooi meegenomen.

Dit artikel komt uit de print Forum