‘Nederland? Waar ligt dat?’

17-11-2016

Binnen twintig jaar woont 70 procent van de wereld­bevolking in grote steden. Als Nederland dan nog buitenlands talent en investeerders wil trekken, moet het zich presenteren als één groene megastad. ‘Samen met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen’, zegt Peter Savelberg van TristateCity.

 

Waarom zou Nederland zich met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen als één grote stad moeten presenteren?

‘De afgelopen twintig jaar is de wereld in hoog tempo verstedelijkt. Het gevolg is dat wereldwijd op zo’n zestig tot honderd plekken grote steden zijn ontstaan met zo’n vijftien tot dertig miljoen inwoners. Dat heeft als consequentie dat ook de economie zich in die steden concentreert. Je krijgt geleidelijk een economie van steden in plaats van een economie van landen.’

‘We denken graag dat heel de wereld Amsterdam kent of weet van onze handelsgeest. Maar de gemiddelde Chinees of Amerikaan heeft geen flauw idee waar Nederland ligt of denkt dat we een provincie van Duitsland zijn. Onze huidige aanpak werkt dus niet.’

 

Nederland promoot zichzelf toch al prima?

‘De promotie van Nederland is nu nogal versnipperd. Elke stad, provincie of universiteit stapt zelf met lokale bestuurders, wetenschappers en ondernemers in het vliegtuig om zichzelf als dé hotspot van Europa te verkopen. Maar je komt niet echt geloofwaardig over als je maximaal een miljoen inwoners vertegenwoordigt. Waarom elkaar de tent uit concurreren als je je beter als één groot stedelijk gebied kunt presenteren, waar ook Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen bij horen. De eerste stad die al zo heeft aangepakt, is Utrecht. Ze zijn net terug van een handelsmissie naar Taiwan. Hun presentatie begint met een stad met dertig miljoen inwoners in de Rijndelta. Daarna zoemen ze in op Nederland en daarna op Utrecht.’

 

'Onze huidige aanpak werkt dus niet'

 

Hebben we de Vlamingen en Duitsers daar echt voor nodig?

‘Als je naar een satellietfoto van Nederland bij nacht kijkt, zie je hoe enorm verstedelijkt wij zijn. De lichtvlek die je ziet houdt niet op bij de grens. Die loopt door tot in België en Duitsland. Afzonderlijk zijn die gebieden te klein om op wereldschaal mee te tellen. Maar als we onze kwaliteiten bij elkaar optellen zijn we zoveel sterker. We hebben dan de havens van Antwerpen, Rotterdam en Duisburg en de drie lucht­havens als European gateway, Brussel als European Capital en de Innovation Hotspot Eindhoven met de verbinding naar het Ruhrgebied. Geen enkele regio in Europa heeft deze drie unique selling points. Dit maakt ons heel interessant voor het buitenlandse investeerders en internationaal toptalent.’ 

De verstedelijking houdt niet op bij de Nederlandse grens. Die loopt door tot in België en Duitsland
De verstedelijking houdt niet op bij de Nederlandse grens. Die loopt door tot in België en Duitsland
Kaartje: TristateCity

Zien de Duitsers en de Belgen dat dan ook?

‘Daar is een geleidelijke mindshift voor nodig. Nederlanders, Vlamingen en Duitsers moeten leren door een internationale bril naar zichzelf kijken. Dat heeft tijd nodig. Maar het internationaal exporterende bedrijfsleven snapt dit onmiddellijk. Zij kunnen aangeven welk enorm vat aan kwaliteiten er in deze regio zit en dat kunnen ze niet op basis van de gefragmenteerde marketingfoldertjes die ze van Groningen, Eindhoven of Amsterdam krijgen.’

 

Laten we nog kansen liggen?

‘De Nederlandse economische diplomatie doet haar werk met passie, maar er kan maar een beperkt aantal handelsmissies worden voorbereid. Jaarlijks gaan er ongeveer vierduizend bedrijven mee, maar er zijn misschien wel 25 duizend bedrijven voor wie dit nuttig is. Die bedrijven kunnen ook niet altijd het werk een paar weken per jaar in de steek laten, maar ze zijn wel geïnteresseerd om op een efficiëntere manier online verkenningen te doen. Daarna kunnen ze altijd op het vliegtuig stappen om gericht zaken te doen. We moeten dus toe naar een meer modernere manier van handels­bevordering en business matchmaking en online handelsmissies.’

 

Wie is Peter Savelberg?City- en country-marketeer Peter Savelberg is initiatiefnemer van TristateCity waarin hij samenwerkt met VNO-NCW. Met dit marketingmodel wil hij Nederland presenteren als grote, groene wereldstad. Alleen dan kan de strijd worden aangegaan met andere supersteden en kunnen we profiteren van buitenlandse investeringen en internationaal toptalent.