Even kennismaken met Jan Bessembinders

08-10-2020

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Jan Bessembinders, die milieu en circulaire economie in zijn portefeuille heeft.

 

Je bent sinds 1 juli in dienst. Geen ideaal moment om aan nieuwe baan te beginnen.

“Inderdaad, ik werk vooral figuurlijk in de Malietoren. Omdat iedereen thuiswerkt, is het minder eenvoudig om de collega’s te leren kennen.” Lachend: “Aan de andere kant: er zijn meer mensen die een overstap maken in coronatijd. Hiervoor heb ik jaren gewerkt bij BOVAG, een prachtige club. Maar de kans om Willem-Henk Streekstra op te volgen, wilde ik niet voorbij laten gaan. BOVAG is Eredivisie, VNO-NCW en MKB-Nederland Champions League. Ik wil hier graag wat nieuwe voetbalkunsten leren.”

 

Waar ben je nu mee bezig?

“Onder andere met het Schone Luchtakkoord, dat als doel heeft de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Rijk, provincies en gemeenten hebben afgesproken om in 2030 minimaal 50 procent gezondheidswinst te realiseren. Dat betekent dat de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen fors omlaag moet. Het bedrijfsleven wil hier uiteraard aan bijdragen, maar het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ook het Klimaatakkoord brengt wet- en regelgeving – en dus kosten – met zich mee. Bedrijven kunnen hun geld maar één keer uitgeven en wij streven naar zoveel mogelijk milieuwinst per geïnvesteerde euro. 

Een van mijn andere dossiers is de circulaire economie. De overheid is ambitieus – in 2050 moet Nederland volledig circulair zijn, in 2030 voor de helft – maar we moeten ons niet enkel focussen op de milieukant. Minstens zo belangrijk zijn de andere twee pijlers: leveringszekerheid van grondstoffen en kansen voor bedrijven om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.”

 

Ook bij BOVAG was je milieuspecialist. Hoe ben je in dit vakgebied terechtgekomen?

“Dat is toeval. Ik heb, houd je vast, Duits gestudeerd in Leiden. Ik ben geboren in Oost-Groningen en het dialect daar is sterk verwant aan het Duits. Ik had altijd dus al een band met die taal. Na mijn studie ben ik in de journalistiek gaan werken. Zo ben ik hoofdredacteur geweest van een vakblad in de tankstationsector. Maar op een gegeven moment wilde ik graag aan de andere kant van de tafel zitten. Niet alleen opschrijven wat er gebeurt, maar dit ook een beetje zelf bepalen. Overigens is het wel handig dat ik goed Duits spreek, omdat ik regelmatig contact heb met Duitse vakgenoten.”