Europese Unie

Ondernemers kiezen voor een stevig en goed functionerend Europa. Wij zijn daar zelf onderdeel van. Een belangrijk thema is het versterken van de concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven. Alleen bedrijven kunnen zorgen voor duurzame groei en banen. De regelgeving vanuit Brussel moet hiervoor het kader scheppen. Een vrije markt van personen, goederen, diensten, kapitaal en kennis is voor ondernemers van cruciaal belang. Nederland is vanuit het perspectief van globalisering gebaat bij een versterking van het vestigingsklimaat in Europa en een sterk en duurzaam Europa in de wereld.

Geen grote Europese overheid

De EU is voor ondernemers niet alleen economisch van belang, maar ook vanwege de vrijheid en het open ondernemersvriendelijke maatschappijmodel dat zij ondersteunt. Maar er is ook nog veel te doen. Grote veranderingen in de wereld en in de EU zelf stellen voor grote uitdagingen en vragen om geheel nieuw EU-beleid. Vanzelfsprekend is de keuze voor een sterk en goed functionerend Europa geen keuze voor een grote Europese overheid en hoge collectieve lasten. Voor Europese groei en concurrentiekracht is wezenlijk dat structurele hervormingen in de lidstaten worden doorgevoerd en de Europese interne markt goed functioneert. Daarbij is het van groot belang dat lidstaten de politieke wil en de administratieve capaciteit hebben om te doen wat ze op Europees niveau afspraken. Noodzakelijk is een consequente uitvoering en handhaving van bestaande Europese regels in de lidstaten.

 

Veilig en onafhankelijk Europa

De EU moet sterk en onafhankelijk in de wereld staan. Dat betekent onder meer een goede bewaking van de buitengrenzen van de EU. Om de migratiestromen te beheersen, moet er echter Europees beleid komen op alle aspecten van het migratievraagstuk, waaronder een omvattend partnerschap EU-Afrika, met een investeringsfonds en een plan voor legale migratie. De EU moet daarnaast voor defensie minder afhankelijk worden van de VS en de NAVO. Het bedrijfsleven kan daaraan bijdragen.

 

Europees model voor innovatie en digitalisering

Nieuwe technologieën bieden grote kansen om de problemen van deze tijd aan te pakken, bijvoorbeeld bij de zorg, mobiliteit of energie. Het Europese model voor innovatie en digitalisering moet daarom veel strategischer ingericht worden. We willen noch het Chinese model dat door de staat beheerst wordt, noch het Amerikaanse model, waarbij enkele tech giants de hele keten controleren. Een Europees model voor innovatie en digitalisering moet uitgaan van de kracht van Europa: 500 miljoen consumenten, eigen normen voor privacy en veiligheid, eerlijke concurrentie en publiek-private samenwerking.

 

Europese lobby

De Europese lobby richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement, Raad van de Europese Unie) als op de Nederlandse politiek. Dit gebeurt vanuit het kantoor in Den Haag, maar ook vanuit het kantoor in Brussel. De lobby wordt voor een belangrijk deel ook uitgevoerd als onderdeel van de lobby van de Europese werkgeversorganisaties BusinessEurope en SMEunited.

 
Lees meer
Meer informatie
29-05-2024
EU-agenda voor het mkb 2024-2029
Mkb-beleid dient een wezenlijk, concreet en geïntegreerd onderdeel te zijn van alle relevante Europese beleidsterreinen. Er moet daarom een brede Europese mkb-agenda komen. In deze notitie doen wij concrete suggesties voor bouwstenen van een breed mkb-beleid.