EuroCommerce, Europees retailplatform

13-09-2021

EuroCommerce is de Europese vereniging voor de retail en groothandel. Vicepresident Patricia Hoogstraaten (Vakcentrum en voorzitter Nationale Winkelraad MKB-Nederland) vertelt over het werk van de vereniging in Brussel en daarbuiten.

 

Wie zijn jullie?

‘EuroCommerce is ontstaan uit drie afzonderlijke Europese verenigingen die grote retailers, mkb-bedrijven en groothandelaren vertegenwoordigden. Deze samenvoeging vond plaats in 1993, op initiatief van onder meer de heer Albert Heijn. De gedachte was dat krachtenbundeling de stem van de sector zou versterken en dat is ook zo. Twee jaar geleden is deze trend doorgezet door te fuseren met de European Retail Round Table.

Inmiddels vertegenwoordigt EuroCommerce 38 nationale verenigingen uit 28 landen en 31 directe bedrijfsleden. Bij Eurocommerce zitten twintig gespecialiseerde medewerkers bovenop het relevante beleid, zij waarschuwen de leden vroegtijdig voor problemen aan de horizon en werken met hen samen om de Europese Commissie, Europese Raad en het Parlement te overtuigen van de standpunten van groot- en detailhandel.’

 

Wat zijn actuele kwesties?

‘De digitale en duurzaamheidstransitie en de transitie na de coronacrisis  vormen een driedubbele uitdaging voor onze leden. EuroCommerce oefent invloed uit op veel punten zoals de huidige discussies over de Digital Services and Markets Acts. Dat is Europese wetgeving om burgers en bedrijven beter te beschermen in het digitale tijdperk. De uitkomst hiervan is cruciaal voor de toekomst van het online winkelen in Europa.

De duurzaamheidsagenda bestrijkt een breed scala aan beleid. Eurocommerce is met  veel leden  betrokken geweest bij EU-initiatieven op het gebied van duurzaam voedsel, het verminderen van verpakkingsafval en het stimuleren van circulariteit. Met de Sustainablecommerce-website (met als ondertitel ‘Van boerderij tot vork’) is een kenniscentrum opgericht met als doel  te communiceren over goede praktijkvoorbeelden over het verkleinen van de ecologische voetafdruk van onze sector, het tegengaan van voedselverspilling en het stimuleren van een gezonde levensstijl.'

 

Meer waardering en begrip voor de sector is ook een van jullie doelen.

‘De coronacrisis heeft een dreun uitgedeeld aan de sector.. Vorig jaar heeft de EU een ambitieus herstelprogramma aangenomen en de komende maanden zal Eurocommerce het belang van de sector blijven benadrukken. Door onze lobby is de detail- en groothandel in Brussel een essentiële sector geworden. 

Eurocommerce tracht meer begrip voor de toegevoegde waarde van de detail- en groothandel te bewerkstelligen: de leden zijn van enorme betekenis voor de Europese economie, de werkgelegenheid – 26 miljoen Europeanen werken rechtstreeks in de detail- en groothandel –, de consument en ook voor stedelijke en plattelandsgemeenschappen. Want wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid als talloze winkels in de stads- en dorpscentra binnenkort definitief hun deuren moeten sluiten?’

 

Werken jullie samen met de Nederlandse koepels?

‘Omdat het beleid zowel in Brussel als in de Europese hoofdsteden wordt gemaakt, werken we nauw samen met alle aangesloten nationale verenigingen en bedrijven. Alleen dan kun je de contacten met politici en ambtenaren coördineren. Vanuit Nederland zijn MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel en het CBL aangesloten. Zij of hun leden hebben vertegenwoordigers in de vele werkgroepen en commissies en leveren zo een grote bijdrage aan de lobbyactiviteiten, zie www.Eurocommerce.eu.’