ECHO nr. 61: Wijziging van de Regeling algemene doorvoervergunningen NL007 en NL008

30-10-2020

Vanaf oktober 2019 geldt er conform Nederlands kabinetsbeleid een aangescherpt wapenexportbeleid ten aanzien van Turkije. Dit beleid volgt de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van oktober 2019 waarin EU-landen gezamenlijke afspraken hebben gemaakt om te voorkomen dat militaire goederen uit de EU worden ingezet in Noordoost Syrië. Om te voorkomen dat 'minder gevoelige' militaire goederen, waarop de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 en de Regeling algemene doorvoervergunning NL008 van toepassing zijn, naar Turkije worden geëxporteerd en daar worden ingezet in de strijd in Noordoost-Syrië, worden deze regelingen aangepast en wordt Turkije uitgesloten als eindbestemming.

 

De wijziging van de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 en NL008 is er daarnaast op gericht om het toezicht op doorvoer via deze algemene vergunningen meer in overeenstemming te brengen met het toezicht op doorvoer via individuele vergunningen. Voor Oekraïne bestaat reeds enige tijd verscherpt toezicht op export en doorvoer van militaire goederen naar Oekraïne via individuele vergunningen. Dit toezicht wordt nu uitgebreid naar doorvoer via deze algemene vergunning. Naast Turkije en Oekraïne, zijn op dit moment de volgende landen uitgesloten als eindbestemming voor de NL007: Jemen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte.

 

De wijziging van de algemene doorvoervergunningen NL007 en NL008 laat onverlet dat voor elke doorvoerzending, dus ook vanuit de bovenbedoelde landen, een individuele doorvoervergunning kan worden aangevraagd, ook voor de 'minder gevoelige' militaire goederen. Daarbij zal eveneens het genoemde staand kabinetsbeleid worden nageleefd.

 

Voor bedrijven die voorheen voor exporten van militaire goederen naar Turkije en Oekraïne gebruik maakten van een algemene doorvoervergunning zal een lastenverzwaring plaatsvinden. Deze bedrijven dienen nu een individuele doorvoervergunning aan te vragen.

 

Het besluit is op 27 oktober 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Vragen

Voor eventuele vragen over het Nederlandse wapenexportbeleid kunt u bij het ministerie van Buitenlandse Zaken contact opnemen, via e-mail, met dvb-wapenexport@minbuza.nl

 

Over ECHO

Via dit medium informeren wij u beknopt over actuele handelspolitieke ontwikkelingen.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.