ECHO nr. 58: Start van een antidumping / antisubsidie onderzoek door Canada naar de invoer van geraffineerde suiker

27-10-2020

Het betreft de volgende landen: VS, Denemarken, Duitsland, Nederland en het VK (antidumping) en de EU (antisubsidie)
 
Bekendmaking: herziening van de maatregelen gepubliceerd in de Canadian International Trade Tribunal op 2 oktober 2020. (bijlage 1)
 
Deadline voor het indienen van de vragenlijst van de exporteur mbt dumping: 12 november 2020. Vragenlijsten bijgevoegd. (bijlage 2 en 3)
 
Commentaar: CBSA zal eerst het dumping-/subsidieonderzoek uitvoeren en zal op 1 maart 2021 een dumping-/subsidiebepaling doen. Indien dumping of subsidiëring wordt geconstateerd zal de CITT op 2 maart 2021 een schadeonderzoek starten. Zie bijgevoegd schema (bijlage 1 pag. 6/7).
 
Comext: Copy of SUGAR CANADA 2000 - 2020.xlsx (bijlage 4)
 
Mededeling:
In verband met de antidumping- en antisubsidieonderzoeken voor geraffineerde suiker, werd ons meegedeeld dat Canada een "overheidsvragenlijst" naar alle EU-lidstaten heeft gestuurd. De CBSA heeft echter verduidelijkt dat de "overheidsvragenlijst" alleen ter informatie naar de lidstaten is gestuurd en dat het aan de Europese Commissie is om deze te beantwoorden.

 

Canada heeft ook een “vragenlijst voor producenten / exporteurs” verspreid. Dit is gericht aan alle EU-producenten / exporteurs van geraffineerde suiker in de EU (en niet alleen aan producenten / exporteurs in landen die betrokken zijn bij het AD-onderzoek, zoals eerder gecommuniceerd).

 

Ten slotte is het mogelijk dat we tijdens het opstellen van onze vragenlijst contact met u moeten opnemen over informatie die alleen beschikbaar is op MS-niveau (indien aanwezig). 

 

Handige links
• Maatregelen die EU heeft genomen staan op de EUR-LEX-website
• Overzicht van alle geldende anti-dumpingmaatregelen of -besluiten van de EU. 
• Bezoek onze speciale webpagina om onderzoeken tegen EU-exporten bij te houden: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-exports-from-the-eu/

 

Vragen
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via e-mail: dgbeb-antidumping@minbuza.nl
 

Over ECHO
Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die, of door de Europese Unie, of door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.