ECHO nr. 55: Start van een antidumping onderzoek door Canada naar de invoer van bepaalde betonnen wapeningsstaven uit Italië

21-10-2020

Start van het onderzoek op 22 september 2020. (zie link)
 
Tariefcodes: De goederen worden doorgaans ingedeeld onder de volgende tariefclassificatienummers:
7213.10.00.00, 7214.20.00.00
In sommige gevallen kan de invoer van de betreffende goederen ook worden ingedeeld onder de tariefclassificatienummers: 7215.90.00.90, 7227.90.00.90
 
Opmerkingen
• Aanvullende informatie over het onderzoek zal binnen 15 dagen beschikbaar zijn op de website van de CBSA:
• De deadline voor het invullen van de vragenlijst van de exporteur is 29 oktober 2020. Vragenlijst exporteur bijgevoegd.
• Onderzoeksschema: zie link
 
Comext-extractie: Beschikbaar op aanvraag
 
==========================================================
 
Besluit tot voorlopige vrijwaringsmaatregelen door Zuid-Afrika (SACU) op bouten met zeskantkoppen van ijzer of staal
 

Inwerkingtreding van de voorlopige maatregelen: 2 oktober 2020 (WTO-kennisgeving bijgevoegd) 
Tariefcodes: 7318.15.43 (overeenkomstige EU-code: 7318.15.88)
Opmerkingen: Voorlopige SFG-maatregelen in de vorm van een ad-valoremrecht van 31,8% blijven 200 dagen van kracht.
                            
We zouden het op prijs stellen als u deze informatie zou kunnen doorgeven aan producenten / verenigingen die mogelijk door dit onderzoek worden getroffen, die ook rechtstreeks contact met ons kunnen opnemen via Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu 
 

Handige links

• Maatregelen die EU heeft genomen staan op de EUR-LEX-website
• Toelichting van maatregelen tegen lidstaten van de EU op de website van de Europese Commissie.
• Bezoek onze speciale webpagina om onderzoeken tegen EU-exporten bij te houden: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-exports-from-the-eu/
 

Vragen

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via e-mail: dgbeb-antidumping@minbuza.nl
 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die, of door de Europese Unie, of door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.