ECHO nr. 19: De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van militaire agressie in Oekraïne sancties tegen de Russische Federatie ingesteld

28-02-2022

De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van militaire agressie in Oekraïne sancties tegen de Russische Federatie ingesteld. Deze sancties, die gepubliceerd zijn op 25 februari 2022, kunnen effect hebben op u. De herziene sanctieverordening 833/2014 is meteen rechtsgeldig in de gehele Europese Unie. Op de site van de Europese Commissie (link hieronder) vindt u een document met een opsomming van alle wijzigingen.

 

Waar gaat het om?

Deze verordening betreft de verdere sanctionering van de financiële sector, de energie- en de vervoerssector, goederen die naast een civiele ook een militaire toepassing kunnen hebben (dual-use), evenals exportcontrole en exportfinanciering, en nieuwe plaatsingen op de lijst van Russische onderdanen die de EU niet in kunnen reizen en hier geen zaken kunnen doen. Er gelden ook nieuwe criteria voor plaatsing op deze sanctielijst van Russische personen.

 

Wat zijn de gevolgen?

Gepubliceerde sancties kunnen effect hebben op u. Welke sancties op u van toepassing zijn, is afhankelijk van uw werkzaamheden. De Rijksoverheid adviseert ondernemers, bedrijven en organisaties met klem om in kaart te brengen wat de gevolgen van de ingestelde sanctiemaatregelen voor u kunnen zijn.

 

Meer informatie:

De verordening is gepubliceerd in: Publications Office (europa.eu)

 

Meer informatie over het EU-beleid ten aanzien van sancties vindt u op de site van de Europese Commissie en de RVO.

 

Informatie over vergunningen voor in- en uitvoer van goederen kunt u vinden op de website van de douane.

 

 

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.