ECHO nr. 128: De Golfstaten (GCC) zijn op 4 november 2021 een antidumping onderzoek gestart betreffende de invoer van super absorberend polymeer (SAP) ingevoerd door het Koninkrijk Saudi-Arabië

30-11-2021

De Golfstaten (GCC) zijn op 4 november 2021 een antidumping onderzoek gestart betreffende de invoer van super absorberend polymeer (SAP) ingevoerd door het Koninkrijk Saudi-Arabië van oorsprong uit of geëxporteerd uit China, Japan, België, Singapore, Zuid-Korea en Frankrijk.

 

Betrokken EU-landen: België en Frankrijk

 

Tariefcodes: GS-post (390690) uit de GCC Unified Tariff Code

 

Bijlage 1: Handelsstatistieken

Bijlage 2: Aankondiging van het onderzoek gepubliceerd in de Staatscourant van 4-11-2021.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de GCC Common Law on Anti-Dumping, en bij besluit nr. (41/AD11/2021) van het Permanent Comité voor schadebestrijdingspraktijken in de internationale handel.

 

Het GCC-Bureau of Technical Secretariat for Anti-Injurious Practice in International Trade (de GCC-TSAIP) kondigt de start van een antidumpingonderzoek aan naar de invoer van superabsorberend polymeer dat door het Koninkrijk Saudi-Arabië wordt ingevoerd van oorsprong uit of geëxporteerd uit China, Japan, België, Singapore, Zuid-Korea en Frankrijk.

 

De GCC-TSAIP heeft een goed gedocumenteerde klacht ontvangen die is ingediend door de lokale producent "Saudi Acrylic Polymers Co. (SAPCO)" die 100% van de GCC-productie van het onderzochte product vertegenwoordigen. 

Het onderzochte product wordt gewoonlijk ingedeeld onder de GS-post (390690) van de GCC-Unified Tariff Code.

 

Het tijdvak van het onderzoek loopt van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Het tijdvak van het onderzoek naar eventuele schade beslaat de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2021.

 

Alle belanghebbende partijen dienen hun antwoorden op de vragenlijsten in het Arabisch of in het Engels in bij de GCC-TSAIP binnen 40 dagen vanaf de datum waarop de vragenlijsten naar hen of naar de diplomatieke vertegenwoordiger van de betrokken landen zijn verzonden.

Alle belanghebbende partijen dienen zich binnen 10 dagen na de publicatie van dit bericht kenbaar te maken aan de GCC-TSAIP.

 

Belanghebbenden die opmerkingen over de klacht of het onderzoeksrapport willen indienen, moeten dit in het Arabisch doen niet later dan 20 dagen vanaf de datum van publicatie van dit bericht en binnen de gestelde termijnen zoals hierboven aangegeven.

 

Producenten en/of verenigingen die mogelijk door dit onderzoek worden getroffen kunnen rechtstreeks contact opnemen via Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu.

 

Handige links

 

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via e-mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.