ECHO nr. 04: Definitieve beslissing International Trade Administration Commission (ITAC) van Zuid-Afrika op 24 december over de voortzetting van het antidumpingrecht op de invoer van staalkabels en kabels uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China

08-01-2021

Het betreft hier staalkabels en kabels met een diameter van meer dan 32 mm van oorsprong uit of geïmporteerd uit Duitsland en het VK en een diameter groter dan of gelijk aan 12,7 mm van oorsprong uit of ingevoerd uit de VRC. Meer informatie vindt u hier.
 
Tariefcodes: 7312
 
Opmerking: De herzieningsprocedure is gestart op 26 juli 2019. Producenten en verenigingen die mogelijk door dit onderzoek worden getroffen kunnen rechtstreeks contact opnemen via Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu
 

 

Handige links
• Maatregelen die EU heeft genomen staan op de EUR-LEX-website
• Toelichting van maatregelen tegen lidstaten van de EU op de website van de Europese Commissie.
 
Vragen
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via e-mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl
 
Over ECHO
Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.