DECP ondersteunt werkgeverorganisaties in ontwikkelingslanden

11-06-2021

De Dutch Employers' Cooperation Programme (DECP) helpt werkgeversorganisaties in ontwikkelingslanden professionaliseren. 'VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hier heel effectief,' zegt DECP-directeur Peter Bongaerts, 'dat gunnen we hun tegenhangers in andere landen ook.'

 

Ervaring delen

VNO-NCW en het ministerie van Buitenlandse Zaken richtten DECP in 2006 op om het ondernemersklimaat in ontwikkelingslanden te versterken. 8 landenmanagers met ruime ervaring bij werkgeversorganisaties onderhouden de contacten met 22 landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost- en West-Afrika. Ze adviseren en trainen hun collega’s daar over bijvoorbeeld ledenmanagement, strategie of belangenbehartiging.

 

Poldermodeltraditie uitdragen

DECP wil ook de sociale dialoog stimuleren. Dat gebeurt op een bijzondere manier: samen met CNV en FNV traint DECP werkgeversorganisaties en vakbonden tegelijk in het onderhandelen. Bijvoorbeeld over veiligheid op de werkvloer en een altijd moeilijk onderwerp als lonen. Bongaerts: 'Het kost tijd om ze te laten ervaren dat je vertrouwen kan opbouwen door als sociale partners open tegen elkaar te zijn. Dat je zo de beste oplossing voor beide partijen vindt.'

 

Waarde bewezen

Wat is er al bereikt? 'In Peru zijn we al jaren actief. Daar is een stichting van de arbeid opgericht, die in de coronacrisis haar waarde heeft bewezen. Ook in Indonesië profiteren de sociale partners van de gesprekstechnieken die we ze leerden. Daardoor blijven ze met elkaar in gesprek ondanks een grote hervorming van het arbeidsstelsel door de overheid.' Enkele Oost-Europese landen en Suriname hebben DECP al niet meer nodig, al klopte dat laatste land onlangs opnieuw aan na jaren van economische tegenslag. 

 

In gesprek blijven

Door de coronacrisis staat het lidmaatschap van werkgeversorganisaties onder druk. Ledenbehoud heeft de komende jaren dan ook prioriteit. Maar de situatie biedt ook kansen. 'Werkgevers en werknemers merken dat ze elkaar moeten opzoeken om samen met de overheid te praten over herstelplannen. Ik hoop dat ze ook daarna in gesprek blijven. Want er zijn nog genoeg uitdagingen, bijvoorbeeld rond thema’s als robotisering en klimaatverandering die veel druk op arbeidsmarkt gaan zetten.'

 

Warme band

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bij DECP betrokken als medefinancier en Ingrid Thijssen is voorzitter van DECP. Bongaerts schakelt regelmatig medewerkers van de koepels of van lidorganisaties en branches in als experts. Ook doet hij graag een beroep op de kaartenbak van PUM. 'Voorzichtig beginnen we nu ook de netwerken die we in onze partnerlanden opbouwen, te verbinden met Nederlandse ondernemers. Dat is niet ons primaire doel, maar een mooie bijvangst. Daarom hebben we ook bijgedragen aan de Afrika Strategie. We staan er absoluut voor open om bedrijven te helpen die bij de overheid in een van onze partnerlanden iets willen bepleiten.'

 

Meer weten over DECP? Neem contact op met Peter Bongaerts.