De buitenlandse post: India

28-03-2022

Ambassades zijn de steun en toeverlaat van Nederlandse ondernemers in het buitenland. In deze serie portretteren we er enkele. Dit keer is het woord aan Joost Geijer, hoofd economie bij de Nederlandse ambassade in India.

 

Hoe zit de Nederlandse vertegenwoordiging in India elkaar?

‘Op de ambassade in New Delhi werken vijftien uitgezonden Nederlanders, die worden ondersteund door een lokale staf van ruim vijftig mensen. In 2019, pre-covid, verstrekte de ambassade jaarlijks zo’n honderdduizend visa en machtigingen tot voorlopig verblijf. Momenteel zitten we op de duizend per week. Daarnaast zijn er consulaten in Bangelore en Mumbai, die niet alleen consulair werk doen, maar zich ook bezighouden met economische samenwerking, innovatie, landbouw en het aantrekken van Indiase investeerders in Nederland. Ten slotte hebben we in Ahmedabad en Hyderabad NBSO’s, die het Nederlandse bedrijfsleven lokaal ondersteunen. We overwegen om in het noordoosten van India een derde NBSO op te richten. Overigens hebben de NBSO’s geen diplomatieke status.’

 

Wat doen jullie voor Nederlandse bedrijven die actief zijn of willen worden in India?

‘Wij geven voorlichting en advies, bijvoorbeeld over marktkansen, wetgeving en invoerregels. We houden nauwgezet de economische ontwikkelingen in de gaten, zodat we een vooruitblik op het komende half jaar kunnen geven. Op dit moment is dat natuurlijk heel spannend, met de oorlog in Oekraïne en alle gevolgen van dien voor de wereldhandel.

Verder helpen wij ondernemers die contacten willen leggen en lokale businesspartners zoeken. Wij hebben een uitgebreid economisch netwerk. Ook bij de relevante ministeries – niet onbelangrijk in een land waar de overheid een grote rol speelt op het economisch terrein. Zo hebben we een goede overlegstructuur opgetuigd met het Indiase agentschap voor internationale handel: via het Fast Track Mechanism worden de specifieke problemen van Nederlandse bedrijven besproken en mogelijke oplossingen verkend.’ 

 

Waar liggen de kansen voor Nederland?

‘Als opkomende economie zoekt India aansluiting bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het bedrijfsleven is onmisbaar bij het verwezenlijken van deze doelen. Of om te spreken met voormalig minister van Buitenlandse Handel Kaag: de SDG’s creëren welzijn én welvaart. De grote maatschappelijke uitdagingen liggen op het gebied van water, energie/klimaat, landbouw en gezondheid. Voor bedrijven die op deze thema’s een businesscase kunnen ontwikkelen, bestaat een grote lokale markt. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor schoon drinkwater, veilig en gekoeld voedsel en het tegengaan van overstromingen en droogte.’

 

Handel is een two-waystreet. Wat kan India verbeteren aan het ondernemingsklimaat?

‘Er is veel bureaucratie, er zijn veel regeltjes. Niet alleen nationaal, maar ook op het niveau van de deelstaten. Daarnaast wil India heel graag zelfvoorzienend zijn, wat leidt tot relatief hoge importrechten. Daar komt op landbouwgebied nog een complicatie bij: het is niet eenvoudig voor Nederlandse bedrijven om nieuwe technologieën – verbeterde zaden bijvoorbeeld – hiernaartoe te sturen, omdat de kwekersrechten niet zijn beschermd.’

 

Heeft u advies voor Nederlandse bedrijven die de sprong willen wagen?

‘In India zijn relaties heel belangrijk, dus goede lokale partners zijn cruciaal. Het is ook een prijsbewuste markt: de specifieke toegevoegde waarde van een dienst of product is bepalend. Het land is groot – van noord naar zuid zit je vijf uur in het vliegtuig – en heel divers qua talen, culturen en klimaat. Overleg dus goed waar je wilt beginnen. Tenslotte, schroom nooit om ons netwerk te benaderen voor advies.’

 

Wat staat er binnenkort op de agenda?

‘Van 5 tot en met 7 april brengen de Indiase president en zijn echtgenote een staatsbezoek aan Nederland. In 2019 heeft het Nederlandse koninklijk paar een staatsbezoek aan India gebracht. De komst van de Indiase president bevestigt de goede bilaterale relaties tussen beide landen.’