De buitenlandse post: het Verenigd Koninkrijk

07-02-2022

Ambassades zijn de steun en toeverlaat van Nederlandse ondernemers in het buitenland. In deze serie portretteren we er enkele. Dimitri Vogelaar, hoofd van de economische afdeling van de ambassade in Londen, bijt het spits af.

 

Jullie zijn een van de grootste Nederlandse ambassades?

‘Dat klopt. Logisch, want het Verenigd Koninkrijk is een buurland en onze economieën zijn sterk verweven. Sinds het vertrek van het VK uit de interne markt en douane-unie zijn we versterkt, ook als economische afdeling. We hebben er bijvoorbeeld een douanemedewerker bijgekregen.’

 

Is Brexit voor uw team nu dan ook het belangrijkste onderwerp?

‘Ja, samen met de situatie rond COVID-19. We proberen om de vaak weerbarstige transitie naar de nieuwe situatie te vergemakkelijken voor Nederlandse ondernemers. Omdat veel van de nieuwe douaneregels gefaseerd zijn ingevoerd, blijven er dingen veranderen. Op 1 januari 2022 kwamen er weer regels bij. De planning is dat de laatste fase deze zomer ingaat, voornamelijk voor landbouwproducten. Wij zitten er met onze landbouw- en douanemensen bovenop om te kijken wat er aan de Britse kant gebeurt en maken de vertaalslag voor ondernemers.

Verder zijn er in Brussel nog steeds gesprekken over de handelsovereenkomst tussen de EU en het VK, een raamwerk voor tariefvrije handel. Er staan nog wat aspecten ter discussie. Bijvoorbeeld in de dienstensector, wat betekent het om hier bepaalde activiteiten te gaan ontplooien, waar vallen die onder? Ook dat houden we bij.

Ik heb al eerder op deze ambassade gewerkt. Toen was het Verenigd Koninkrijk echt een laagdrempelige markt. Nu zijn veel ondernemers zoekende. Het blijft een toegankelijke en kansrijke markt, maar je moet wel goed je licht opsteken. Wat voor papierwerk moet ik invullen als ik iets ga exporteren?  Hoe zit het met verblijfsvergunningen in de dienstverlening? De ambassade kan bedrijven daarbij helpen.’

 

Hoe helpen jullie daarbij?

‘We hebben een digitaal handelskantoor opgezet dat een startpunt vormt voor Nederlandse ondernemers die actief zijn of willen worden op de Britse markt: NLinUK.nl Dat is een interactief platform met de allerlaatste gegevens over Brexit en de COVID-reisregels. Ook de vele evenementen die we organiseren, algemeen of sectorspecifiek, zijn daar te vinden. In maart is er bijvoorbeeld een grote onderwijstechnologiebeurs. Ook staan er nuttige publicaties zoals marktrapporten over AI en over circulaire economie.’

 

Waar heeft het Verenigd Koninkrijk vooral behoefte aan?

‘Dat is een kwestie van vraag en aanbod bijeenbrengen. Duurzaamheid is wel de sweet spot. De Britse regering zet daar voortvarend op in. Zo worden in 2030 de meest vervuilende auto’s verboden. Die stringente regels zorgen voor uitdagingen rond deelmobiliteit en laadinfrastructuur, toevallig dingen waarin Nederland goed is. De overheid heeft zich ook aan de energietransitie gecommitteerd en wil bijvoorbeeld overal warmtepompen gaan installeren. Daar liggen volop kansen.’

 

Welk advies heeft u voor Nederlandse ondernemers?

‘Ondernemers focussen zich meestal op Londen, maar het Verenigd Koninkrijk is veel groter. Zo zijn er in Manchester veel tech startups en rond Cambridge en Oxford allerlei onderzoeksinstituten. Bovendien heeft de regering de Levelling Up-agenda gepresenteerd om andere delen van het VK aansluiting te laten vinden met externe partners. Met ons Netherlands business support office in Manchester en dertien honorair consuls, ook in Wales, Schotland en Noord-Ierland, kunnen we ondernemers helpen uitzoeken waar ze het beste kunnen gaan opereren.’

 

Meer weten? Bekijk NL Innovation & Business in the UK of neem contact op met het economisch team van de Nederlandse ambassade in het VK.