AVG wet voor ondernemers en bedrijven

Met een privacyverklaring alleen, zoals het soms lijkt als je op AVG googelt, ben je er als ondernemer nog lang niet. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is zeer complexe wetgeving die ingrijpt op alle processen met persoonsgegevens, bij álle ondernemers. Vrijdag 25 mei is deze nieuwe privacywet in werking getreden. Niet klaar? Ga er vooral snel verder mee. AVG is namelijk iets wat constant, nu en in de toekomst, in de gaten moet worden gehouden.

 

Maatwerk voorop

Helaas bestaat er geen alles-in-1-oplossing voor alle ondernemers, groot en klein. De AVG is simpelweg te complex. Daarom roepen VNO-NCW en MKB-Nederland alle ondernemers aan de slag te gaan met de AVG of er vaart mee te maken. Op deze pagina verwijzen wij naar enkele nuttige artikelen en relevante instanties.

Inhoudelijke (beleids)vragen over privacy of AVG: David de Nood. Vragen over deze pagina: Miran de Groot.

 

Deadline van 25 mei niet gehaald? 

Ga vooral door met AVG-proof worden van je bedrijf(je). Maak inzichtelijk welke persoonsgegevens je bewaart, hoe je dat doet, hoeveel gegevens dat zijn en met welk doel. Dat kan al best wat werk opleveren als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief verstuurt naar abonnees: welke persoonsgegevens bewaar je van je abonnees? En hoe lang? Met welk doel? Kortom: zonder dat je het je misschien beseft, zul je veel van dit soort lastige vragen tegenkomen als je je bedrijfsproces(sen) doorloopt. Laat je daardoor niet ontmoedigen. Want niets doen, is geen optie, ook niet na het verstrijken van de deadline. Ga er snel (verder) mee aan de slag. Dat is het dringende advies van VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Autoriteit Persoonsgegevens: 'We gedogen vanaf 25 mei niet meer, maar we zullen ook niet snel ‘s morgens vroeg organisaties binnenvallen' 

Wat gebeurt er als je niet op tijd klaar bent?

De Autoriteit Persoonsgegevens kan vanaf 25 mei boetes uitdelen aan bedrijven die niet voldoen aan de AVG. Die boete kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet, wat het grootste bedrag oplevert. De Autoriteit Persoonsgegevens zal vanaf 25 mei niet meer gedogen, maar 'we zullen niet snel met AP-jasjes ‘s morgens vroeg organisaties binnenvallen', aldus voorzitter Aleid Wolfsen. Alvorens een boete wordt opgelegd, door de Autoriteit Persoonsgegevens, zal eerst onderzoek worden gedaan. Krijgt u zomaar een boete in de bus? Pas op voor oplichters.

 

Wat doen VNO-NCW en MKB-Nederland?

1) Voorlichting | De afgelopen maanden hebben VNO-NCW en MKB-Nederland veel vormen van voorlichting georganiseerd. Daaruit werd duidelijk dat voor veel ondernemers de wet te complex is en zijn de gevolgen ervan moeilijk te overzien. Zeker omdat elk bedrijf anders werkt. De oplossing zit hem in maatwerk, volgens de ondernemingsorganisaties. Op individueel niveau kan een ondernemer dat zelf regelen. Maar maatwerk kan ook op brancheniveau, om zo een grote groepen dezelfde soort ondernemers in één keer te bereiken. Verschillende brancheverenigingen hebben handleidingen of een toolkit ontwikkeld voor hun leden.

'Het gaat er volgens alle betrokken partijen om dat de privacy goed geregeld wordt'

2) Lobby | VNO-NCW en MKB-Nederland zijn in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Autoriteit Persoonsgegevens over de financiering van 'AVG-toolkits voor branches'. Want het gaat er volgens alle betrokken partijen om dat de privacy goed geregeld wordt. En niet om met harde hand de wet te gaan naleven. Dat is niet het ultieme doel van de wet.
Ook heeft de Tweede Kamer met een amendement geborgd dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het mkb en bijkomende administratieve lasten. Via een motie heeft de Tweede Kamer 'hulpvaardig toezicht' bepleit: de normen uit de wet zijn vaag en bedrijven worstelen nog met de implementatie van de complexe wet. Dan moet niet beboeten, maar hulp vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens voorop staan.

Doe hier de Privacy Quick Scan
Deze scan is ontwikkeld door VNO-NCW en MKB-Nederland in 2014 en is gebasseerd op de oude privacywet. Deze wet is in de basis gelijk aan de nieuwe privacywet. Hoewel het een goede indicatie geeft, zal het invullen van de PQS echter niet leiden tot AVG-compliance.

 


Meer AVG-informatie van overheid en toezichthouder

De Algemene verordening gegevensbescherming wat betekent deze Europese wet voor jou als ondernemer? (ministerie van Justitie en Veiligheid)

Aan de slag! Stappenplan voor de verwerkingsverantwoordelijke (infographic ministerie van Justitie en Veiligheid)

Aan de slag! Stappenplan voor de verwerker (infographic ministerie van Justitie en Veiligheid).

• Hulp bij Privacy (ministerie van Justitie en Veiligheid) 

• AVG-regelhulp (van Autoriteit Persoonsgegevens)

• Autoriteit Persoonsgegevens over AVG 

• Handleiding algemene verordening gegevensbescherming (pdf/2mb)

De AVG in een notendop - schematische weergave (van Autoriteit Persoonsgegevens) (pdf)

In 10 stappen voorbereid op de AVG (Stappenplan van Autoriteit Persoonsgegevens) (pdf)

 


Voorbeelden van enkele branches met een AVG-toolkit

• Nederland ICT

SRA (zelfstandige accountantskantoren)

• Metaalunie

• Thuiswinkel.org

PZO - Platform Zelfstandige Ondernemers (stappenplan zzp'ers)

AVG Verenigingen (voor verenigingen)

Vakcentrum (voor zelfstandig retailondernemers)

DDMA (branchevereniging voor data driven marketing)

Staat uw branche er niet tussen? Kijk dan op de site van uw branche www.vno-ncw.nl/leden-vno-ncw of www.mkb.nl/leden of er al een AVG-toolkit beschikbaar is. | Of heeft u een goed voorbeeld dat hier tussen past? Mail het door.

 


Interessante AVG-artikelen

22-06-2018 | Oplichter doet zich voor als privacywaakhond om boetes te innen | NOS

07-06-2018 | Nederlands 'keurmerk' jokt over AVG (update) | Emerce

22-05-2018 | Opeens heb je het, je wordt functionaris gegevensbescherming | NOS
22-05-2018 | Noodplan AVG: deze stappen moet u in ieder geval nog zetten | Personeelsnet

07-03-2018 | Een knellend probleem: privacy versus goed werkgeverschap (pdf/452kb) - Leg in UAVG vast welke gegevens voor welk doel wél mogen worden verwerkt | brochure VNO-NCW en MKB-Nederland 

23-01-2018 | Zo bereid je je als ondernemer voor op de nieuwe privacy wet | Opinieblad Forum

31-01-2018 | Voldoen aan de nieuwe privacywet? Zo doe je dat dus | Opinieblad Forum

24-01-2018 | Niet meteen handhaven. Help ondernemers liever met nieuwe privacywet | Column David de Nood 

01-02-2018 | Commissie publiceert richtsnoeren voor implementatie van AVG | Weekbulletin / VNO-NCW 

01-02-2018 | Autoriteit Persoonsgegevens lanceert regelhulp voor bedrijven | Weekbulletin / VNO-NCW 

24-04-2017 | 10-stappenplan als voorbereiding op nieuwe privacywet | Weekbulletin / VNO-NCW 

 


In de media

14-05-2018 | AVG-deadline nadert: 'Wet complex, veel ondernemers halen het niet' VNO-NCW

12-05-2018 | Nieuwe privacywet is geen gemakkelijke kost voor ondernemers | Trouw
12-05-2018 | Bedrijven halen privacy-eisen EU niet | Trouw

02-05-2018 | Aandacht MKB voor AVG verbeterd ondanks slechte voorlichting door overheid | MKB-Servicedesk

25-04-2018 | Wetten en regels zijn vaak niet de oplossing, maar het probleem | FD

18-04-2018 | Bewaren 'voor het geval dat' kan straks boetes opleveren | NRC

12-04-2018 | Raad van State hekelt 'verslaving aan regels' | FD

29-03-2018 | Drank en drugs, mag je baas je daar op testen? | NRC

15-03-2018 | Ondernemers overwegend tevreden met aanpassingen privacywet | VNO-NCW

07-03-2018 | 'Werkgevers in de knel door privacywet' | VNO-NCW

15-08-2017 | 'Toezichthouder moet samenwerken met bedrijven bij persoonsgegevens' | VNO-NCW