Columns

Veel te winnen voor klimaat in Madrid
04-12-2019

In plaats van Santiago werd het Madrid, maar maandag is de tweede Klimaatconferentie over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs dan toch echt begonnen.

Susanne van Dijk
02-12-2019

Faillissementen zijn nooit leuk. Niet voor de ondernemer, niet voor zijn personeel en niet voor de schuldeisers. Soms kan een definitief faillissement worden voorkomen via een doorstart in afgeslankte vorm.

28-04-2016

Niets mis met transparantie, maar voorkom dat bedrijfsgevoelige informatie op straat komt te liggen door de Wet open overheid.

22-04-2016

Meer dan 35 procent van de Nederlandse economische groei, en meer dan 50 procent van de totale productiviteitsstijging, in de afgelopen kwart eeuw is te danken aan ICT. De werkelijke welvaartswinst is door digitalisering waarschijnlijk zelfs nog hoger.

21-04-2016

In de recente crisis is bewezen dat de industrie een essentiële kurk is waar onze economie en onze export op drijft.

18-04-2016

Het is goed om in de recente discussie over belastingen de zaken goed gescheiden te houden en niet alles op één hoop te gooien.

13-04-2016

We hebben zoveel medische data. Waarom gebeurt daar niet meer mee? Met behulp van ict kunnen we die data analyseren en komen we nieuwe patronen op het spoor. Zo kunnen we de effectiviteit van de gezondheidszorg ingrijpend verbeteren en kan Nederland een voorlopersrol krijgen.

24-03-2016

Topsectoren, dat is topsport waar we trots op moeten zijn. Maar het politieke debat hieromheen heeft meer weg van de fabeltjeskrant.

23-03-2016

Na de aanslagen in Brussel is de vraag, hoe gaan we verder? Samen, zegt Hans de Boer: 'Eensgezindheid in Europa nu hard nodig'

23-03-2016

Kritischer kijken naar studies die weinig of geen perspectief bieden op de arbeidsmarkt. Dat voorstel deed Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg deze week.

22-03-2016

De klimaattop van Parijs, de nieuwe global goals van de Verenigde Naties: ze vormen een nieuwe en urgente agenda voor de toekomst waar juist het Nederlandse bedrijfsleven oplossingen in kan aandragen. Wat daar voor nodig is, is ondernemerschap en leiderschap gedreven door waarden en ethiek.

22-03-2016

Files op snelwegen die vanwege de grote verkeersdrukte allang een paar baantjes meer hadden moeten hebben.

16-03-2016

Het huidige pensioenstelsel is aan verandering toe.

14-03-2016

Vier belangrijke redenen om het Verenigd Koninkrijk als lid van de EU te behouden.

11-03-2016

Waar blijft de langetermijnvisie, de investeringszekerheid en het draagvlak? Die vragen stelt De Nederlandsche Bank in het nieuwe rapport ‘Tijd voor Transitie’.

10-03-2016

Vrouwen in Nederland zijn helemaal niet zielig, maar ze hebben nog wel een achterstandspositie. Vrouwen, kom daar tegen in actie!

04-03-2016

Neem de bureaucratie weg en werkgevers kunnen voortvarend verder met het aannemen van arbeidsgehandicapten. Daarop is een wereld te winnen.

26-02-2016

Op 23 juni zal in Groot-Brittannië het referendum worden gehouden over het wel of niet blijven van dit land in de Europese Unie. Dat is pas over vier maanden en daarin kan veel gebeuren.
De uitslag kan dus nog niet voorspeld worden, al denk ik dat dit de voorstanders van de band met Europa in de kaart speelt. Zeker is dat de leiding van de Labourparty vóór het lidmaatschap van de Unie zal kiezen, net als de kiezers in Schotland en Noord-Ierland. Ook de Britse zakenwereld is voor het blijven van hun land in de Europese Unie.