Columns

Mark my words: die Lelylijn komt er
15-11-2019

Er is lef voor nodig, zegt Alfred Welink (VNO-NCW Noord). Maar Den Haag kan best dapper zijn toch? En dan is de Lelylijn er straks echt.

08-11-2019

Zo rond de jaarwisseling komen ze weer langs: de grijsgedraaide platen van de top 2000. Ik ken er nog één: over innovatie.

14-10-2016

Deze week werd ik uitgedaagd door Marjan Minnesma van Urgenda, u weet wel, de stichting die vorig jaar een rechtszaak won tegen de Staat over het klimaatbeleid. Op een klimaatconferentie bij ons in huis stelde ze specifiek mij te willen overtuigen van de noodzaak om de duurzame energietransitie te versnellen.

12-10-2016

In een vandaag verschenen rapport stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat onze samenleving te afhankelijk is geworden van de financiële sector. Het rapport zoekt naar balans tussen samenleving en financiële sector, maar zorgt door een gebrekkige analyse in mijn ogen juist voor disbalans.

11-10-2016

Waarom lukt het onze topmannen maar niet om meer topvrouwen in hun teams te benoemen? Het is een logische vraag nu vorige maand bekend werd dat beursgenoteerde bedrijven in Nederland dit jaar zelfs minder vrouwelijke bestuurders kennen dan vorig jaar.

07-10-2016

Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft gelijk, zegt David de Nood. Het kan best, maar de wil ontbreekt blijkbaar om het digitale contact tussen overheid en burgers en bedrijven te verbeteren.

05-10-2016

Vijf jaar lang was het voor veel partijen niet goed of het deugde niet.

04-10-2016

Veel werkgevers bieden hun werknemers een aantrekkelijk pakket voor de zorgverzekering aan. Het is goed dat minister Schippers van Volksgezondheid het mogelijk laat om dit type afspraken te maken. Ondernemers doen dat om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden en om ziekteverzuim en uitval te voorkomen.

30-09-2016

Jezelf kunnen identificeren op internet met 1 waterdicht digitaal paspoort. Dat moet snel mogelijk zijn als het aan ondernemers ligt.

27-09-2016

Alfred Welink, voorzitter VNO-NCW Noord, deed onlangs een oproep om huizen met bevingsschade te nationaliseren. En toen bleef het stil.

24-09-2016

Moeten we de boorplatforms uit de Noordzee weghalen na gebruik? Is het niet duurzamer om ze te gebruiken als basis voor windparken op zee.

23-09-2016

In Maastricht werken bedrijven samen om zij-instromers een tweede kans te geven. Dat voorbeeld verdient navolging.

22-09-2016

Topinkomens verder aan banden leggen, is onverstandig. Zo wordt Nederland onaantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven.

20-09-2016

Wat gaan we doen? Alles inzetten op een zo laag mogelijk begrotingstekort of een substantieel investeringsprogramma in werking zetten?

16-09-2016

Misschien viel hij deze week ook wel bij u op de mat: een brief met de onheilspellende kop 'Kun je zomaar alles nog eten na TTIP?'.

14-09-2016

Cybercriminaliteit, cyberspionage en cybersabotage is een groeiend probleem. Help ondernemers daarom hun veiligheid te vergroten.

14-09-2016

Kunnen bedrijven niet gewoon eens die lonen omhoog gooien? De crisis is toch voorbij? Het zijn vragen die vandaag tijdens het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over de loonontwikkeling ongetwijfeld gesteld gaan worden.

14-09-2016

Met het Topsectorenbeleid moeten we niet stoppen. Integendeel: we moeten het juist verder uitbouwen.