Columns

17-05-2019

De Wetenschapsbrief die het kabinet onlangs uitbracht, is teleurstellend. Erkenning voor de rol die ondernemers spelen bij het stimuleren van wetenschap, is er niet in te vinden. Een duidelijke focus waar het extra geld aan besteed gaat worden evenmin.

17-05-2019

In Den Haag zullen ze weten dat VNO-NCW Midden een nieuwe voorzitter heeft. Dat zegt Marcel Hielkema die nét tot voorzitter is benoemd. Dit zijn zijn plannen.

30-09-2016

Jezelf kunnen identificeren op internet met 1 waterdicht digitaal paspoort. Dat moet snel mogelijk zijn als het aan ondernemers ligt.

27-09-2016

Alfred Welink, voorzitter VNO-NCW Noord, deed onlangs een oproep om huizen met bevingsschade te nationaliseren. En toen bleef het stil.

24-09-2016

Moeten we de boorplatforms uit de Noordzee weghalen na gebruik? Is het niet duurzamer om ze te gebruiken als basis voor windparken op zee.

23-09-2016

In Maastricht werken bedrijven samen om zij-instromers een tweede kans te geven. Dat voorbeeld verdient navolging.

22-09-2016

Topinkomens verder aan banden leggen, is onverstandig. Zo wordt Nederland onaantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven.

20-09-2016

Wat gaan we doen? Alles inzetten op een zo laag mogelijk begrotingstekort of een substantieel investeringsprogramma in werking zetten?

16-09-2016

Misschien viel hij deze week ook wel bij u op de mat: een brief met de onheilspellende kop 'Kun je zomaar alles nog eten na TTIP?'.

14-09-2016

Cybercriminaliteit, cyberspionage en cybersabotage is een groeiend probleem. Help ondernemers daarom hun veiligheid te vergroten.

14-09-2016

Kunnen bedrijven niet gewoon eens die lonen omhoog gooien? De crisis is toch voorbij? Het zijn vragen die vandaag tijdens het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over de loonontwikkeling ongetwijfeld gesteld gaan worden.

14-09-2016

Met het Topsectorenbeleid moeten we niet stoppen. Integendeel: we moeten het juist verder uitbouwen.

14-09-2016

Angst voor race to the bottom is onterecht. TTIP kan juist de gouden standaard zetten voor wereldhandel

12-09-2016

Eindelijk: de belangstelling voor technische studies groeit. Nu dus geen numerus fixus invoeren

08-09-2016

Soms lijkt het wel eens of we denken dat we op een eiland zitten. Zo ook nu weer in de discussie over de topinkomens.

06-09-2016

Als we Nederland naar het Next Level willen tillen, zijn extra investeringen in innovatie hard nodig. Kabinet, investeer daarom 1 miljard extra in innovatie en onderzoek.

02-09-2016

De druk van NGO's in Europa en het 'Bernie Sanders-effect' in de VS konden nog wel eens voor aangename uitkomsten in de TTIP-onderhandelingen leiden.

31-08-2016

Waarom lukt Cambridge wèl, wat Nederlandse universiteiten niet lukt? Het is zonde als kennis binnen de muren van onze universiteiten blijft. Prikkel ondernemerschap en vermarkt nieuwe kennis en technologie.