Columns

'Meer mensen moeten weten van de Impulsaanpak Winkelgebieden'
12-06-2024

In winkelgebieden kunnen wonen, werken, winkelen en groen op een mooie manier samenkomen. Dat vraagt wel om investeringen.

06-06-2024

Een digitale alv voor aandeelhouders: goedkoper, beter voor milieu en tijdwinst. Toch is niet iedereen enthousiast.

08-03-2024

Agressie en geweld in winkels, cafés en het OV neemt toe. Ondernemers en overheid moeten hier samen tegenop trekken.

04-03-2024

Europa kan meer profiteren van veredelingsmethodes zoals CRISPR-Cas. Verminder de administratieve lasten en geef innovatie de ruimte.

23-02-2024

Om ontwikkelingslanden dezelfde welvaartsgroei te bieden als de Chinezen de afgelopen decennia hebben doorgemaakt, is eerlijke handel en een gelijk speelveld nodig. Met een sterke WTO én een geschillencommissie die naar behoren functioneert. Dat moet de Nederlandse inzet zijn voor WTO-top in Abu Dhabi volgende week.

31-01-2024

Gaat het over bestaanszekerheid, dan gaat het al snel uitsluitend over hoger minimumloon. Dat is te simpel voor deze complexe kwestie.

30-01-2024

Ondernemers willen bijdragen aan duurzamer vervoer. Zolang dat haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is. En dat kan beter.

30-01-2024

De internationale dimensie is onmisbaar in het debat over bestaanszekerheid in Nederland. We kunnen het ons niet veroorloven om in een geïsoleerde positie terecht te komen. Daarom moeten we investeren in handel en internationale samenwerking.

26-01-2024

De afgelopen verkiezingen resulteerden in veel proteststemmen. Maar klagen helpt niet. Kom zelf met oplossingen, betoogt Sieger Dijkstra

16-01-2024

Vandaag debatteert de Kamer over hoe we de instroom van internationale studenten kunnen beheersen. Tim Zandbergen heeft wel een idee hoe.

16-01-2024

Het nieuwe kabinet moet circulaire economie hoog op de politieke agenda zetten, want circulair is de toekomst.

21-12-2023

Op 1 januari 2024 wordt eindelijk - na veertien jaar - de Omgevingswet ingevoerd. Goed nieuws voor het bedrijfsleven.

20-12-2023

Op de COP28 is het toch nog gelukt om nieuwe afspraken te maken over het klimaat. En hebben onze bedrijven oplossingen gepresenteerd.

15-12-2023

Inclusieve werkgevers kijken wat een kandidaat toevoegt aan het team, zegt Marck Hagen. Diversiteit is beter voor organisaties.

06-12-2023

De Duitse regering steunt haar industrie met een omvangrijk pakket aan energieregelingen. In Nederland kunnen we nog een les of twee leren van de aanpak van onze oosterburen.

01-12-2023

Het is belangrijk dat duidelijk is wanneer iemand zzp'er of werknemer is. Daarover ligt nu een nieuw concept wetsvoorstel, maar die biedt die gewenste duidelijkheid niet.

28-11-2023

Op de 28ste Conference of the Parties (COP) over het Klimaatakkoord van Parijs is het weer erop of eronder. Maar laten we positief blijven.

10-11-2023

Juist de regio heeft behoefte aan praktische oplossingen. De Tweede Kamer is te theoretisch over zaken als bestaanszekerheid, migratie en klimaat.