Zorg voor je mantelzorger, óók vanwege de arbeidsmarktkrapte

08-11-2021

Een directeur van een metaalbedrijf zei het ooit zo mooi: ‘We willen niet dat een machine ineens vastloopt. Waarom dan wel onze mensen?’ Een uitspraak die past bij het combineren van mantelzorg en werk. Werkgevers krijgen daar steeds meer mee te maken. En wie op dit punt goed investeert in personeel, krijgt dat dubbel en dwars uitbetaald.

 

Mantelzorg neemt toe 

Steeds meer medewerkers zorgen voor een familielid, vriend, kennis of buurtgenoot. Tegenwoordig zelfs één op de vier. Onder meer door vergrijzing en de druk op de reguliere zorg neemt dat aantal de komende jaren alleen maar toe. Het is niet alleen zorg voor ouderen; ook zorg voor een kind met een beperking, of de buren wekelijks helpen met boodschappen doen. 

 

Maak zorg bespreekbaar

Meer zorgen over de privésituatie kan leiden tot een lagere productiviteit op het werk. Werkgevers doen er daarom goed aan zorgende medewerkers tegemoet te komen. Bijna de helft van de mantelzorgers vindt het lastig om de combinatie van werk en mantelzorg bespreekbaar te maken. Omdat werkgevers niet altijd precies weten wat mantelzorg inhoudt, handelen zij soms vanuit aannames. Werkgevers lopen vervolgens het risico dat medewerkers minder willen gaan werken of stoppen met werken. En dat moeten we niet willen.

 

Loyaliteit tegen arbeidskrapte

De eerste stap is kleiner dan je denkt. Ik begrijp goed dat veel bedrijven denken dat er een hoop regelwerk bij komt kijken en vrezen dat mantelzorgers regelmatig vrij willen. Maar: vaak zijn mensen al geholpen met bijvoorbeeld een keer een uurtje eerder weg of het ruilen van een roosterdag. En door het bespreekbaar te maken, wordt letterlijk al een deel van de last weggenomen.

Steun aan mantelzorgers zorgt voor loyaliteit. Dat is een groot goed in een tijd van arbeidskrapte waarin we met z'n allen naar manieren zoeken om medewerkers binnen te halen, ze langer te behouden en in overleg meer uren te laten werken. Goed werkgeverschap is aantrekkelijk voor medewerkers en verhoogt de productiviteit. Wie als werkgever kan aantonen écht werk te maken van mantelzorg, heeft een stapje voor.

 

 

 

Lisa Kuijs

Beleidssecretaris sociale zaken

 

 

 

 

 

Momenteel ondersteunen we branches gericht met het thema, als onderdeel van een samenwerking met de ministeries van VWS en SZW en Stichting Werk&Mantelzorg. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met mij via kuijs@vnoncw-mkb.nl om hier verder over te spreken.