Wie goed in CETA duikt, ziet dat oude argumenten niet gelden

06-07-2022

Wat is al vijf jaar zonder enige wanklank op de achtergrond in werking? In elk geval één goed antwoord is: het Canadees-Europees handelsverdrag CETA. Dat vind ik niet zo gek: sinds het voorlopig in werking trad in 2017 zijn bijvoorbeeld bijna alle wederzijdse invoertarieven vervallen. Onze export naar Canada is met 29 procent gegroeid, en 90 procent van de exporteurs is een mkb’er. Ook de landbouwexport steeg flink.

 

Bindende duurzaamheidsregels

En toch klinken er geregeld kritische geluiden. Zo zou er onvoldoende aandacht zijn voor het klimaat. Maar wie even in het handelsverdrag duikt, ziet dat CETA wat betreft duurzaamheid een mijlpaal is. De duurzaamheidshoofdstukken uit dit verdrag zijn bindend, reiken verder en zijn concreter dan enig ander EU-verdrag tot nu toe. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat Canada zijn regels over langeafstandsdierentransport heeft aangepast op verzoek van de EU.

 

Hypotheses

De kritiek gaat vooral om hypotheses voor de toekomst. Maar in de vijf jaren dat het akkoord nu in werking is kwam er geen enkel ernstig conflict op sociaal of milieugebied op tafel bij het Domestic Advisory Committee, de waakhond van maatschappelijke organisaties die aan het verdrag is verbonden. De onderbouwing van het idee dat er ‘iets niet zou kloppen’ is dus niet heel sterk.

 

Publiek belang

Zo kan ik nog even doorgaan. CETA kent een revolutionair vernieuwd mechanisme om investeringsgeschillen te beslechten, waarbij het vrijwel onmogelijk is om in te gaan tegen overwegingen van publiek belang. Ook is er nu de mogelijkheid in beroep te gaan en er is een gedragscode voor arbiters.

 

Duurzaamheidshoofdstukken

Mede op aandringen van de Eerste Kamer heeft de Europese Commissie kort geleden het klachtenmechanisme voor milieu en mensenrechten in handelsverdragen versterkt en van strakke tijdslijnen voorzien. En zij wil ook de duurzaamheidshoofdstukken nog meer tanden geven. Canada wil daar direct na de ratificatie van CETA over onderhandelen om het akkoord opnieuw bij de tijd te brengen. Allemaal argumenten die aangeven dat CETA en Canada duurzaamheid serieus nemen.

 

Net Nederland

We zullen de komende tijd alle zeilen moeten bijzetten om de economie op stoom te houden, banen veilig te stellen en verduurzaming te realiseren. Nauwe samenwerking met gelijkgestemde landen, ook buiten de EU, is daarbij onontbeerlijk, ook gezien de internationale veiligheid. Canada is dan misschien wel het meest op Europa en Nederland lijkende land om economisch en geopolitiek nauw bij onze belangen te betrekken. Wanneer de Eerste Kamer zich volgende week buigt over CETA is er dus alle reden – politiek, economisch en duurzaamheid - om CETA snel te ratificeren.

 

Winand Quaedvlieg

Permanent gedelegeerde kantoor Brussel