Vergeet de Nederlandse defensie-industrie niet

30-05-2022

De ‘pauze van de historie’ is voorbij voor de Europese landen. Oorlog staat weer aan de rand van onze leefwereld. Het is in deze dagen niet moeilijk om het nut van een goed defensieapparaat te zien.

 

Navo-norm

Daarom is het goed dat het kabinet in de Voorjaarsnota structureel 5 miljard euro investeert in Defensie om over twee jaar te voldoen aan de Navo-norm. Hiermee gaat het defensiebudget zo’n 40 procent omhoog ten opzichte van de begroting van 2022. Bij Defensie ligt nu een grote verantwoordelijkheid het geld goed te besteden.

 

Denk ook aan materieel

Minister van Defensie Ollongren heeft aangegeven prioriteit te geven aan de personele kant van Defensie. Terwijl dit erg belangrijk is, en zeker prioriteit verdient, blijft het van groot belang om de Nederlandse defensie-industrie niet te vergeten en daarbij goed aan te sluiten op de ambitie van de Europese Commissie. In het EU Defence Innovation Scheme, pleit de Commissie namelijk voor gezamenlijk aanbesteden, zorgen dat het materieel op orde is en voor het verzekeren van een stevige industriële basis.

 

Investeer in voorhoede

Dat laatste punt is ook voor Nederland belangrijk. De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op Defensie. Veel mkb-bedrijven die aan de krijgsmacht leverden, maar ook grote ondernemingen, zijn in die tijd weggevallen. Dat heeft de Nederlandse defensiesector verzwakt. Het lijkt me ook niet dat we ons met volle kracht moeten richten op de wederopstanding van die bedrijvigheid. Laat we liever zorgen dat de overheid investeert in de niche-capaciteiten waar we al in de voorhoede meelopen zoals radarsystemen, ruimtevaarttechnologie, maritieme technologie en kennis- en kunde op het gebied van vliegtuigbouw.

 

Waardevolle toevoeging

Defensie en de industrie moeten samen werken aan een krijgsmacht die smart is. Door in te zetten op onze niche-capaciteiten, kunnen we als klein land een waardevolle toevoeging zijn voor de Navo en aan Europese samenwerkingstrajecten. We kunnen en moeten dit samen doen.

 

 

Robin Biersma

beleidssecretaris defensie