Stop met mythes over winstbelasting

06-01-2017

Al zei hij erbij dat hij als PvdA-kandidaat sprak en niet als minister van Financiën, toch is het pleidooi van Jeroen Dijsselbloem voor een verhoging van de winstbelasting deze week opmerkelijk te noemen. Opmerkelijk omdat het kabinet in september juist nog aankondigde dat het goed is voor Nederland als we de vennootschapsbelasting (Vpb) stapsgewijs verlagen. Nog opmerkelijker zijn de stellingen die Dijsselbloem (als PvdA-kandidaat) opvoert in zijn brief in het AD.

 

Multinational ontspringt dans niet

Zo zouden het midden- en kleinbedrijf en de gewone man steeds meer belasting betalen terwijl multinationals de dans ontspringen. Dit klopt niet. Uit gegevens van het kabinet blijkt dat de afgelopen 15 jaar het mkb ongeveer 40 procent van de Vpb in Nederland opbrengt en dat de grote bedrijven 60 procent van de Vpb betalen. Deze verhoudingen zijn nauwelijks gewijzigd.

 

Aandeel grootbedrijf en mkb in winstbelasting 

Bron: Ministerie van Financiën, 2015

 

Lastenverzwaring voor burger én bedrijf

Wat wel klopt is dat het aandeel van particulieren in de totale belastingopbrengst in Nederland groter is geworden. De reden daarvoor is simpel: een groot deel van de lastenverzwaringen van de afgelopen jaren is terechtgekomen bij burgers. De 5 miljard lastenverlichting van vorig jaar repareert dit maar ten dele. Dit betekent echter niet dat bedrijven minder belasting zijn gaan betalen. De belastingdruk op het bedrijfsleven is de afgelopen jaren toegenomen, zoals elke ondernemer ook aan den lijve heeft ondervonden.

 

Opbrengsten alleen maar gestegen

Klopt dan wel dat grote bedrijven steeds minder belasting afdragen? Nee, want uit de cijfers blijkt verder dat de belastingopbrengst uit ondernemingswinsten sinds 1965 is toegenomen. Niet alleen in Nederland, maar in de hele OESO. Dit ondanks de gedaalde tarieven. Sterker nog, juist in het land waar de tarieven niet zijn gedaald (de VS) is de belastingopbrengst als percentage van het BBP wél gedaald. Hoe dat mogelijk is? Simpel: lagere tarieven met brede grondslagen vergroten de welvaart, zo blijkt uit OESO-onderzoek. Brede grondslagen zorgen ervoor dat over grotere sommen belasting betaald wordt en ontwijking lastiger is. Het resultaat is meer belastingopbrengsten voor de overheid. Cijfers van de OESO bevestigen dit.

 

Belastingopbrengst uit winstbelasting als percentage BBP 

 

Belastingopbrengst uit winstbelasting als percentage BBP 

Bron: OESO database 2016

 

Tariefsverhoging kosten banen en welvaart

De effectieve belastingdruk op winst in Nederland is hoger dan in veel andere EU-landen. We moeten dus vooral zorgen dat bedrijven in Nederland willen blijven investeren. Dat geldt zowel voor het mkb als voor grote bedrijven. Onderzoek laat zien dat een stijging van de belastingdruk met 1 procentpunt leidt tot een afname van investeringen met 1,5 procent. Dat betekent dus gewoon minder nieuwe banen en een lagere welvaart. Per saldo zal Nederland daardoor slechter af zijn. Ook voor een PvdA-kandidaat moet dat geen aantrekkelijk vooruitzicht zijn.

 

Jeroen Lammers

Directeur Economische Zaken