Samen met Duitsland op weg naar waterstofeconomie

07-07-2021

Hoe brengen we gezamenlijk de waterstofeconomie dichterbij? Daarover sprak ik deze week tijdens het Nederlands-Duitse Waterstof Symposium in Berlijn. Hoe belangrijk dit onderwerp voor beide landen is geworden, bleek wel uit de gastenlijst. De top van het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven was present, belangrijke bewindspersonen uit beide regeringen en niet te vergeten het koninklijk paar in het kader van het staatsbezoek aan Duitsland.

 

Van fossiel naar waterstof

Dat Nederland en Duitsland beide het grote belang zien van waterstof is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Het Nederlandse gas en de Duitse kolen maakten in de vorige eeuw de industrieën mogelijk die nog steeds de basis vormen voor onze economie. Waterstof moet het mogelijk maken om in de nabije toekomst onze oude én nieuwe industrieën te laten floreren zónder het gebruik van fossiele brandstoffen. 

 

Succesvolle transitie

Het goede nieuws is dat we al veel in huis hebben om een succesvolle transitie mogelijk te maken. De Noordzee, die ruimte biedt aan grootschalige windmolenparken die de energie leveren om groene waterstof te produceren. Lege gasvelden, waarin we de CO2 veilig kunnen opslaan die nog vrijkomt bij de productie van ‘blauwe’ waterstof in de overgangsfase naar volledig groene waterstof. Onze havens en infrastructuur, waaronder ook onze gasleidingen. En niet te vergeten onze innovatieve bedrijven, die al volop bezig zijn met deze transitie.

 

Grensoverschrijdend waterstof-netwerk

Dat wil niet zeggen dat het makkelijk wordt. Daarom zullen we ook nauw moeten samenwerken met andere landen. Om te beginnen met Duitsland, zodat we een grensoverschrijdend waterstof-netwerk kunnen opzetten. En vervolgens ook met de rest van de wereld: denk aan Noord-Afrika, IJsland en zelfs Australië. Overal waar duurzame energie beschikbaar is om groene waterstof te produceren.

 

Investeringen

Ja, dat vraagt om enorme investeringen vanuit de private sector, ondersteund door al even grote investeringen vanuit overheden. Maar de kansen – zeker ook voor Nederland – zijn navenant: nieuwe markten, nieuwe innovaties, nieuwe producten en diensten. In Berlijn mocht ik hier al een voorproefje van zien. Dat smaakt naar meer.

 

Ingrid Thijssen

Voorzitter VNO-NCW

 

Bekijk ook deze video's eens die we maakten tijdens het staatsbezoek: Waarom een staatsbezoek aan Duitsland belangrijk is en Nederland en Duitsland: waterstofpartners