Ouderschapsverlof: maak het simpel en betaalbaar

16-02-2018

Vaders die daadwerkelijk meer gaan zorgen, moeders die actiever blijven op de arbeidsmarkt en natuurlijk jonge kinderen die profiteren van de goede zorgen van beide ouders. Zie daar de uitgangspunten waaraan een goede verlofregeling in het eerste levensjaar moet voldoen. Een verlofregeling die substantieel genoeg is om impact te hebben, maar tegelijkertijd niet eenzijdig de werkgever belast en tot nog meer rompslomp leidt.

 

Aanvullend kraamverlof

Kan zoiets? Ja, stellen werkgevers, vakbonden en Kroonleden in de Sociaal-Economische Raad in het SER-advies dat ze hierover vandaag hebben vastgesteld. Maar niet op de manier zoals het kabinet het in het regeerakkoord heeft opgeschreven. Daar staat het plan om het door de werkgever betaalde kraamverlof voor mannen bij geboorte te verlengen met drie dagen en een aanvullend kraamverlof van vijf weken met een uitkering van het UWV te introduceren.

 

Stapeling van verlofregelingen

Dit voorstel doet niets aan de versnippering van de verschillende verlofregelingen en de wijze van financiering. Door de stapeling van regelingen blijft het een lappendeken. Regelingen zijn bovendien verschillend qua voorwaarden en financiering en in de praktijk is het stelsel buitengewoon complex. Ook leidt het weer eens tot een eenzijdige lastenverzwaring voor werkgevers. Terwijl het hier gaat om een maatschappelijk belang met maatschappelijke baten.

 

Eén ouderschapsverlofregeling

Dus kabinet, sla een ander pad in en integreer een aantal regelingen in één ouderschapsverlofregeling, verbeter in eerste instantie de verlofmogelijkheden voor mannen, met als vervolgstap ook die voor vrouwen, en neem ook financieel verantwoordelijkheid. Eén regeling ouderschapsverlof van 26 weken, waarvan maximaal 6 weken gefinancierd vanuit algemene middelen. Simpel, eigentijds en op termijn genderneutraal.

 

Alfred van Delft, beleidssecretaris sociale zaken