Nieuwe aanpak nodig voor ‘oude’ probleem van de regeldruk

23-03-2022

Als je de regeldruk wilt aanpakken, moet je wel – meetbare – doelstellingen hebben. Want anders komt er weinig van terecht. Dat hebben we de vorige kabinetsperiode wel gemerkt, want de regeldruk voor ondernemers is met maar liefst 5 miljard euro toegenomen. Dus is het hoopvol dat in het coalitieakkoord een meetbare aanpak van regeldruk voor het mkb is afgesproken.

 

Stapelen

Regels komen te paard en gaan te voet. En in Nederland gaan ze eigenlijk nooit meer weg. Overheden, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders gaan gestaag door met het stapelen van allerhande verplichtingen, waarbij de uitvoerbaarheid daarvan voor kleine ondernemers regelmatig uit het oog verloren wordt.

 

Leger inhuren

Veel wettelijke verplichtingen zijn ingewikkeld en niet in verhouding, en sluiten niet aan bij de bedrijfsvoering. Een kleine ondernemer werkt zelf mee in de zaak en heeft geen hr-, financiële of juridische afdeling. Die moet inmiddels een leger aan mensen inhuren voor advies, keuring, certificering en accountancy om aan alle regels te kunnen voldoen.  

 

Nulmeting

Om die reden stellen we een nieuwe aanpak voor. We beginnen met een nulmeting bij vijf modelbedrijven in evenzoveel brede mkb-sectoren. Per modelbedrijf moet eerst 20 procent regeldruk geschrapt worden in bestaande verplichtingen. Als er nieuwe regels komen, moeten die vooraf goed worden getoetst op proportionaliteit en uitvoerbaarheid in die bedrijven. Het kleinbedrijf wordt de norm bij nieuwe regels, en efficiency staat voorop. Nu dragen de zwakste schouders vaak de zwaarste lasten.

 

Topje ijsberg

Het is daarbij belangrijk om inzicht te hebben in het totaal van de regeldruk. We zien nu eigenlijk alleen maar het topje van de ijsberg. Er is geen volledig beeld, terwijl ministeries de regeldruk per wetsvoorstel wel in kaart brengen. Het lijkt mij dus vrij simpel om het totaal aan regeldruk op korte termijn te gaan bijhouden. Zo wordt snel zichtbaar of het beleid tegen de regeldruk succesvol is of dat er een tandje bij moet.

 

Taaie klus

Het daadwerkelijk schrappen in onnodige ballast is een taaie klus. Dat weten we inmiddels wel uit ervaring. Dus laten we flitsend van start gaan en snel grote sprongen maken.

 

Ramona van den Bosch

Beleidssecretaris ondernemerschap