Met preventie zonder geld voorkom je geen ondermijning

03-11-2020

‘Repressie zonder preventie is dweilen met de kraan open.’ Dat schreef minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid onlangs in een brief aan de Tweede Kamer over zijn aanpak van ondermijning. Ware woorden. Het is goed om te zien dat het kabinet van plan is om de aanpak van ondermijning prioriteit te maken. Met de juiste focus op voorkomen, oprollen en afpakken. Het voorkomen van criminaliteit, het oprollen van criminelen en het afpakken van crimineel geld.

 

Boter bij de vis

Dan is het echter een tegenvaller om te zien dat er in de begroting van het ministerie op sommige punten geen boter bij de vis wordt geleverd. Van de 150 miljoen euro die vanaf 2022 jaarlijks wordt uitgetrokken voor de bestrijding van ondermijning gaat er relatief weinig naar het voorkomen ervan. Sterker: er wordt zelfs bezuinigd op goedlopende lokale en regionale projecten. Terwijl ondernemers zoveel baat hebben bij preventie: ze lijden zelf geen schade en het vestigingsklimaat zucht niet onder een welig tierende criminaliteit.

 

Bezuinigingen terugdraaien

Specifiek gaat het om instrumenten als de Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Die worden gewoon wegbezuinigd. Daarnaast wordt er gekort op het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Die bezuinigingen zouden moeten worden teruggedraaid. Ik hoop dat de Tweede Kamer dat binnenkort voor elkaar krijgt tijdens de begrotingsbehandeling.

 

Juist méér geld

Maar dat is eigenlijk nog niet voldoende. Er zou juist méér geld naar preventie-activiteiten moeten. Zo zouden de tien regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO) structureel op financiering moeten kunnen rekenen. Want deze platforms vormen ideale publiek-private samenwerkingsverbanden, waarin ondernemers en brancheorganisaties in contact komen met gemeente, politie en justitie. Minister Grapperhaus heeft notabene zelf beaamd dat die structurele financiering nodig is.

 

Mooie woorden of…

Dus als de aanpak van ondermijning zo belangrijk is, inclusief de preventie ervan, dan moet dat ook blijken uit de middelen die daarvoor worden aangewend. Want anders blijft het bij mooie woorden waarbij criminelen de schouders ophalen. En wordt het inderdaad dweilen met de kraan open.

 

Richard Kempen

Beleidssecretaris criminaliteit