Het populaire frame laat veel goeds in handelsverdragen onderbelicht

18-01-2023

Durft de politiek nog handelsverdragen aan te gaan? Via handel en verdragen kunnen we namelijk internationaal veel bereiken, ook voor onze normen en waarden en voor het klimaat. En partners zijn in deze onrustige wereld geen overbodige luxe.

 

Canada

In het frame van sommige politici en ngo’s lijken internationale handelsverdragen per definitie een aanslag op het welbevinden van de Nederlander. Zelfs een verdrag met Canada (CETA), toch cultureel dicht bij ons, zou leiden tot achteruitgang van Nederlandse gezondheidsstandaarden en arbeidsverhoudingen. Terwijl we zonder problemen naar Canada op vakantie gaan en daar alles eten of daar een (boeren)bedrijf beginnen omdat het gras daar groener lijkt dan in Nederland.

 

Onderbelicht

Ik vind het jammer dat onderbelicht blijft dat duurzaamheid en mensenrechten al geruime tijd speerpunten in het Europese handelsbeleid zijn. Handelspartners verbeteren mede daardoor arbeidsomstandigheden en productiemethoden. Door de verdragen worden Europese waarden opgenomen, die anders moeilijker geaccepteerd zullen worden door landen buiten de EU.

 

Stabiel

Natuurlijk is een handelsverdrag ook economisch goed, maar is dat zo’n probleem? Daarbij zijn nauwe banden tussen Nederland en andere landen goed om de toeleveringslijnen voor onze producten stabiel te houden. En door handelscontacten kunnen de waarden en normen van de EU het in de wereld opnemen tegen de groeiende invloed van China.

 

Stapje voor stapje

Handelsverdragen verbeteren de wereld helaas niet overnight, dat gaat nu eenmaal stapje voor stapje samen met andere (Europese of internationale) voorstellen, maar ze zijn nu echt anders dan die van een paar decennia geleden. Neem nu het recente verdrag met Nieuw-Zeeland. Daar staan uitgebreide paragrafen in over milieubescherming. Past dat niet in het frame van de criticasters?

 

Laura Stam, beleidsmedewerker internationale handel bureau Brussel