Nederland leeft van Europa

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voor een sterke Europese Unie. De Europese interne markt en de euro hebben Nederland veel economische groei en welvaart gebracht. Het potentieel van de interne markt wordt echter nog te weinig benut, daar is nog veel welvaartswinst te boeken, met name op digitaal gebied.
Ondernemers zien ook zaken waar de EU veel beter moet functioneren. Een gezamenlijke oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk is essentieel. VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich ook hard voor een goede transitie in het kader van de Brexit. Er is op Europees niveau helaas nog teveel regelzucht. Veel zaken vragen een Europese aanpak, maar over diverse onderwerpen kan nog altijd beter op nationaal niveau worden beslist.

Sterke Europese Unie is essentieel voor Nederland

Eén op de vijf mkb-bedrijven exporteert naar een EU-land (elders in Europa is dat één op de tien)

Sterke eurozone helpt onze ondernemingen

‘Nederland moet meer gaan verdienen aan de internationale handel, met Europa als springplank. Ook in de Gouden Eeuw was dat zo.’
Hans de Boer
voorzitter van VNO-NCW
De Britten hebben gesproken en het Verenigd Koninkrijk vertrekt uit de EU. Dat biedt kansen en veroorzaakt uitdagingen voor Nederland. Waar gaan bijvoorbeeld de EU-instellingen heen die nu in het VK zitten?
‘We zijn niet beter af zonder Europa. Dat is echt compleet onzinnig. Ik zou het wel fijn vinden als ondernemers dat eens wat vaker zouden zeggen.’
Frans Timmermans
oud-minister van Buitenlandse Zaken, tegenwoordig eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie
cover Act small first
ACT small first, de interne marktagenda van MKB-Nederland
Aanbevelingen voor een effectievere interne Europese markt, opgesteld door MKB-Nederland. (Brochure pdf)
‘Europa is een goedkoop en efficiënt project, dat onze welvaart op een veel hoger niveau heeft gebracht. Europa is cruciaal voor ons bestaan.’
Kommer Damen
eigenaar Damen Shipyards
Brochure European Outlook
Europe: For better business opportunities
In deze European Outlook 2015 geven VNO-NCW en MKB-Nederland hun mening over Europese onderwerpen. Een korte brochure met commentaar op de thema’s die spelen.
Bekijk de video's over...
8 juli 2013
Kantoor Brussel; schakel tussen ondernemer en politiek
Hoe werkt dat nou: de belangenbehartiging door VNO-NCW en MKB-Nederland in Brussel? Ondernemers én europarlementariërs geven een inkijkje in de praktijk van het lobbyen. 'Ik kan niet werken zonder lobbyisten.’ (Video VNO-NCW en MKB-Nederland)
11 september 2012
Verdere Europese integratie: ja of nee?
De mening van VNO-NCW en MKB-Nederland en van vier lijsttrekkers bij Tweede Kamerverkiezingen in 2012 over de toekomst van de Europese Unie. (Video VNO-NCW en MKB-Nederland)
26 augustus 2012
Europa & de feiten
Meer dan 500.000 ondernemers groot en klein delen dit met Nederland: een sterk Europa is van levensbelang voor Nederland! (Video in het kader van een campagne van de gezamenlijke Nederlandse ondernemers)
De EU in het nieuws
12 juli 2017
CETA is het handelsverdrag van de EU met Canada. En dit betekent het voor Nederlandse ondernemers
cover brochure Next leven Europa en veiligheid
juni 2017
In een wereld vol bedreigingen heeft Nederland de Europese Unie nodig. Voor behoud van vrijheid en de European way of life moet de EU zich transformeren naar een veiligheidszone. Lees ook de brochure.
Europa hebben we hard nodig
16 maart 2016
Zes ceo's van Nederlandse bedrijven vertellen waarom de EU belangrijk is voor hun bedrijf (artikel Opinieblad Forum)
Eurocommissaris Frans Timmermans
2 maart 2016
'Ik sta er soms echt versteld van met hoeveel aplomb mensen beweren dat nationale grenzen weer ingevoerd moeten worden.' (Eurocommissaris Frans Timmermans in Opinieblad Forum)
Voorzitter VNO-NCW Hans de Boer
19 februari 2016
'We hebben geen keuze, op straffe van verlies van welvaart' (VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in de Telegraaf)
Brochure Geen woorden maar banen
mei 2014
Concrete aanbevelingen van de Nederlands-Europese Industrietafel voor de Europese verkiezingen van mei 2014 (Manifest van een groot aantal ceo’s van Nederlandse bedrijven)
Blik op Europa
Maandelijks publiceren VNO-NCW en MKB-Nederland de digitale nieuwsbrief ‘Blik op Europa’ met standpunten van beide organisaties op actuele Europese onderwerpen. Aanmelding is gratis.
Wat zijn de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland over:

Heeft u vragen?

Neem contact op

Winand Quaedvlieg

quaedvlieg@vnoncw-mkb.nl

+32 2 510 08 80