Busvervoer Nederland (BVN)

25-07-2022

Busvervoer Nederland is de branchevereniging van touringcarvervoer. Secretaris Carlo Cahn (ook directeur van de federatiekoepel Koninklijk Nederlands Vervoer) vertelt wat er in zijn sector speelt.

 

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.

‘BVN vertegenwoordigt de belangen van 150 bedrijven in het besloten busvervoer; dat is ongeveer 80 procent van de sector. Onze leden zijn overwegend familiebedrijven, soms al de derde of vierde generatie. Buitenstaanders denken al gauw aan busreizen naar Spanje, maar we doen veel meer: we vervoeren mensen naar hun werk, sportwedstrijden of festivals, brengen kinderen naar zwemles en zorgen voor vervangend vervoer als treinen staken. Ook zijn internationale lijndiensten in opkomst. Zonder deze flexibele schil om het openbaar vervoer zou Nederland een groot mobiliteitsprobleem hebben.

De federatiekoepel, die naast BVN ook KNV Zorgvervoer en Taxi en KNV Spoorgoederen omvat, bedient diverse verenigingssecretariaten waaronder dat van Openbaar Vervoer Nederland. Met zestien bieden we onze leden alles wat brancheverenigingen doen zoals cao's, bijeenkomsten, ledenservice, gedragscodes en kwaliteitsnormen.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Touringcarbedrijven zijn zwaar geraakt door corona. De facto stond de sector stil. Mondkapjes bleven lang verplicht in bussen, wat veel reizigers weghield. Door het omzetverlies van 85 procent hebben onze leden ingeteerd op hun vermogen en soms moeten ze nog belastingschulden betalen.

Omdat we er rekening mee houden dat er nog nieuwe golven komen, zijn we in gesprek om een sectorplan te maken. Al zijn we daar wel wat sceptisch over. In het begin van corona maakten we een protocol, maar politie en handhavers zeiden dat ze daar niets mee te maken hadden; ze keken alleen naar de wet.

Nu er weer volop wordt gereden, wordt het sluimerende chauffeurstekort zichtbaar. De gemiddelde leeftijd is hoog en door corona zijn er veel gestopt. Daardoor kunnen er soms schoolreisjes of bedrijfsuitjes niet doorgaan, net nu die vaak ingehaald worden. We zullen daar de komende jaren veel last van blijven houden. Er is geen ei van Columbus, ondanks de goede deeloplossingen die VNO-NCW heeft gepresenteerd.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘Allereerst de overgang naar zero-emissie voor een betere luchtkwaliteit. Voertuigproducenten zijn begonnen met schonere personenauto's, vrachtwagens en OV-bussen. Wij staan achteraan, omdat we minder omvangrijk zijn dan die sectoren. Daarom willen we voorkomen dat gemeenten onhaalbare eisen stellen. We willen graag vooroplopen, maar de doelen moeten wel realistisch zijn. Onze bedrijven moeten worden geholpen met berekeningen voor de total cost of ownership, subsidies en demonstraties. Het is onduidelijk of we elektrisch of op waterstof gaan rijden of allebei. Daar zal de branche de komende tijd druk mee zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat er een fatsoenlijke overgangsregeling komt.

Dan vinden we dat collectief personenvervoer van ‘betalen naar gebruik’ moet worden uitgezonderd. Een bus met vijftig mensen haalt al dertig auto’s van de weg. We leveren dus al een bijdrage aan de bestrijding van congestie, en de uitstoot per reizigerskilometer is al het laagst van alle vervoersmodaliteiten. We vragen om het nultarief en ook om het gebruik van busbanen en hubs aan de randen van steden.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche en branchevereniging?

‘Er is en blijft een grote vraag naar collectief vervoer. Mensen zullen ook in groepsverband willen reizen, en dan is touringcarvervoer superefficiënt en veilig. Hoe verplaats je anders een groep Japanse toeristen van boven de 70 met bagage van deur tot deur? Ik ben dus optimistisch gestemd voor onze leden. Zij zullen ook een club nodig blijven hebben die hun belangen behartigt in binnen- en buitenland.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘We zitten bij VNO-NCW, hoewel veel van onze leden mkb-bedrijven zijn. Ik ben dan ook blij met de verregaande samenwerking van VNO-NCW en MKB-Nederland. We zijn lid omdat we impact willen hebben. Bij het begin van corona wilden we als relatief kleine sector toch laten weten dat we recht hadden op de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Dan is het fijn als je dit in het collectieve verband van VNO-NCW kan doen en gebruik kan maken van hun kennis en contacten. We zitten ook in diverse commissies en netwerken.’

 

Hoe lang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik zit al sinds 2013 bij BVN en ben sinds 2020 algemeen directeur van de federatiekoepel. Ik ben echt een branchetijger en werk al dertig jaar voor branche- en beroepsverenigingen. Na mijn rechtenstudie merkte ik bij Vereniging Afvalbedrijven hoe leuk en gevarieerd het werk is. Daarna zat ik onder meer bij Transport en Logistiek Nederland en de veiligheidsbranche.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Het lijkt me leuk om een kijk je te nemen bij een branche waar een heel groot maatschappelijk belang aan vastzit, waar het element commercie wat kleiner is. En omdat ik volkshuisvesting een interessant thema vind, denk ik aan Aedes. Ik zou dus weleens willen ruilen met Jeroen Pepers. ‘