Initiatiefgroep Preventieakkoord wil structurele financiering van preventie

02-12-2020

Preventieprogramma's vergen jarenlang volhouden om effect te krijgen. Daar is langdurig, dus structureel budget voor nodig.
Voor de volgende kabinetsperiode is nog geen financiële steun afgesproken voor de partijen die de preventieprogramma's uitvoeren.

 

De Initiatiefgroep Preventieakkoord, een brede maatschappelijke coalitie van bijna twintig organisaties, stuurde een gezamenlijke brief aan de VC voor VWS van de Tweede Kamer, ter bespreking bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS, waar preventie onder valt. De initiatiefgroep wordt voorgezeten en ondersteund door de SER.

 

Uit de brief:

Voor nu vragen wij specifiek uw aandacht voor de ondersteuning van het preventieakkoord.
De middelen om maatschappelijke organisaties en gemeenten om de uitvoering van het preventieakkoord te ondersteunen zijn tijdelijk en lopen af. Preventie is echter een zaak van lange adem, het vraagt om een consistent en langdurig volgehouden beleid van alle betrokkenen. Daarom vragen wij om te voorzien in structurele financiering van de uitvoering van het preventieakkoord, op landelijk en lokaal niveau. Op die manier kunnen de goede initiatieven van de 70 deelnemende partijen aan het preventieakkoord die nu met veel energie zijn opgestart, ook in de volgende kabinetsperiode doorgaan. Het preventieakkoord heeft juist die noodzakelijke samenwerking tussen partijen tot stand helpen brengen. Het is ook die samenwerking die essentieel is om de effecten van preventie ook daadwerkelijk binnen bereik te brengen. En dat vraagt tijd.

 

De brief is ondertekend door:

 

Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad

Jolande Sap, voorzitter Federatie voor Gezondheid
Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland

 

en verder door:

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad
Eric van den Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland
Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Gerard Dielissen, algemeen directeur NOC* NSF
Guusje Dolsma, plaatsvervangend directeur VNO-NCW
Jacobine Geel, voorzitter De Nederlandse GGZ
Leonard Geluk, algemeen directeur VNG
Patricia Heijdenrijk, directeur-bestuurder Pharos
Yvon van Houdt, directeur MEE NL
Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad
Onna van Schayck, Hoogleraar Preventieve Geneeskunde, Universiteit Maastricht,
Projectleider Gezonde Basisschool van de Toekomst
Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad
Cecilia Vaca Jones, directeur Bernard van Leer Foundation
Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland
Ruben Wenselaar, voorzitter Raad van Bestuur Menzis