Begrotingsbehandeling 2021, brief aan de VC voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer

09-10-2020

Zeer geachte leden van de commissie VWS,

Dit voorjaar hebben we gezien wat de consequentie kan zijn van te weinig personeel: dat het niet vanzelfsprekend is dat voor iedereen zorg van goede kwaliteit beschikbaar is. Onlangs hebben we in SER-verband, samen met de vakbeweging, een verkenning uitgebracht over de houdbaarheid van ons solidaire zorgstelsel. Gelijktijdig hebben wij zelf “Vitale mensen, slimme zorg” uitgebracht: deze publicatie is namens en samen met 30 branches uit de zorg en het bedrijfsleven gemaakt en heeft dus zéér breed draagvlak.
De kernpunten uit beide documenten om ons solidaire zorgstelsel houdbaar te maken:

 

  1. Inzetten op meer gezondheid en vitaliteit door gezonde keuzes te faciliteren in een gezondere sociale en fysieke omgeving. Als het Corona-virus één ding laat zien, is dat we mensen weerbaarder moeten maken in plaats van achteraf extra zorg organiseren.
  2. Effectief gebleken (digitale) zorg sneller en minder vrijblijvend landelijk tot de norm maken, waarbij iedereen in het zorgstelsel (van beroepsverenigingen tot en met inkopers bij zorgverzekeraars) een actieve rol heeft. Samen met inzetten op zinnige zorg en actief pakketbeheer draagt dat ook bij aan een doelmatiger zorg.

  3. De 1,4 miljoen werkenden in de zorg beter voorbereiden op de ingrijpende gevolgen die de digitale transformatie nu al heeft op de meeste van hun taken.
  4. Het realiseren van vlekkeloze gegevensuitwisseling, waarbij wij de nieuwe VWS-wet voor verplichte gegevensuitwisseling steunen en aan de bedrijfslevenkant ICT-leveranciers in de zorg afspraken laten maken die bijdragen aan betere gegevensuitwisseling (in de taskforce Samen Vooruit).
  5. Samen met onze Duitse zusterorganisatie BDI bepleiten wij een zusje voor de Europese AVG over het combineren van medische, genomische en gedragsdata voorgezondheidsdoelen. Voor Nederland stellen wij concreet een wet op Secundair gebruik van medische data naar Fins voorbeeld voor. 6. In SER-verband werken wij, samen met vakbeweging, aan een vervolgadvies hoe de ‘zorg voor ouderen’ de komende decennia in goede banen te leiden.
  6. Tenslotte vinden VNO-NCW en MKB-Nederland het recente besluit om de maximale korting op de zorgpremie te schrappen inconsistent beleid, omdat het 1) bestaand vitaliteitsbeleid voor miljoenen werkenden bemoeilijkt en 2) tot incassoproblemen zal leiden (bijvoorbeeld bij mensen met een laag brutoloon). Graag bespreken we met het kabinet hoe het vitaliteitsbeleid van werkgevers kan worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door de zorgverzekering te koppelen aan de arbeidsrelatie en via ons programma Vitaal Bedrijf (als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord).

In de bijlage treft u een nadere toelichting aan.

Met vriendelijke groet,

Mw. G. Dolsma
Plv. directeur Beleid

 

Mede namens onze leden.

 

Zie de Download voor de volledige brief inclusief bijlage met toelichting.