Appreciatie ICER 2021, brief aan de VC voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer

12-02-2021

Geachte dames en heren,

 

Tot 18 februari kunt u uw schriftelijke inbreng indienen met betrekking tot de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van PBL, die op 21 januari jongstleden is
verschenen. Hierbij ontvangt u de reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland op de aanbevelingen in het ICER, waarbij wij u graag een aantal aandachtspunten meegeven.

 

Wij hopen dat u onze inbreng kunt gebruiken bij het bepalen van uw standpunt rond het ICER. Mocht u naar aanleiding van onze inbreng vragen hebben of een nadere
toelichting wensen, neemt u dan gerust contact met mij op.

 

Hoogachtend,

 

Mw. G. Dolsma
Plv. Directeur Beleid

 

Zie de Download voor de volledige brief.