Branchevereniging aan het woord: VEBIDAK

06-03-2023

VEBIDAK is de brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Directeur Cees Woortman vertelt.

 

Wat is er te vertellen over de branche?

'Onze leden brengen bitumineuze en kunststof dakbedekkingen aan op platte en licht hellende daken. De andere disciplines op het dak – leidekkers, pannendekkers en rietdekkers – hebben een eigen brancheorganisatie. Anders dan in het buitenland zijn er in Nederland weinig gecombineerde bedrijven.’

 

En over de branchevereniging?

‘VEBIDAK heeft 175 leden. Dat zijn alle grote bedrijven, vrijwel alle middelgrote en een hele groep kleinere vanaf 5 medewerkers. De allerkleinste bedrijven en zzp’ers melden zich in de praktijk niet aan. We vertegenwoordigen ongeveer 70 procent van de sector: goed voor een omzet van circa 650 miljoen euro. VEBIDAK is geen keurmerk, maar stelt wel toelatingseisen. Een bedrijf moet minstens 3 jaar bestaan en de eigenaar of een lid van de bedrijfsleiding moet een relevante hbo-kwalificatie hebben of een diploma van onze eigen ondernemersopleiding.

Bij VEBIDAK zelf werken 15 medewerkers aan belangenbehartiging en ledenservice. We houden ons bijvoorbeeld bezig met normen, regelgeving en de eigen branche-cao. Samen met de vakbonden besturen we het sociaal fonds voor onder meer projecten rond duurzame inzetbaarheid. Ook kent VEBIDAK een eigen opleidingsinstituut en nemen we deel aan een stichting op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden.  

De totale branchestructuur omvat circa 50 medewerkers. Daartoe behoren 2 arbovoorlichters, die werkgevers en werknemers voorlichten over zaken als gehoorbescherming, valgevaar en kwartsstof. Een unicum in de bouwkolom. Via onze VEBIDAK-Verzekeringsdienst bieden we onder meer een aansprakelijkheidsverzekering, afgestemd op de specifieke risico’s in deze sector: brandgevaar, lekkage en valgevaar. Met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben we een geschillencommissie voor particuliere opdrachtgevers.’

 

Hoe lang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ruim 22 jaar. Ik heb rechten gestudeerd en na een korte loopbaan bij de rijksoverheid ben ik al 30 jaar directeur van brancheorganisaties in de bouw- en metaalsector. Ik ben ook nog algemeen directeur van Scouting Nederland geweest. Al was dat geen groot succes. Qua cultuur is dat een heel andere wereld. Een zakelijke omgeving past me beter.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Een prioriteit is voldoende instroom van jongeren. Leerling-dakdekkers komen in principe in dienst van ons opleidingsinstituut, zodat ze op een en dezelfde manier worden opgeleid. De sector investeert daarin 15.000 euro per leerling. Wij leiden op voor een bbl-diploma waarmee je ook naar een andere sector kan doorstromen. Als iemand snel vertrekt naar bijvoorbeeld de beveiliging of een bouwmarkt, zijn we niet blij. Daarom begeleiden we sinds enkele jaren dakdekkers intensief in de 2 jaar na diplomering. We bezoeken die jongeren met busjes waarin ze worden uitgenodigd voor een kop koffie en een gesprek. Zo brengen we eventuele knelpunten in een vroeg stadium aan het licht. Dat werkt goed: we hebben de uitstroom in de eerste 2 jaar na diplomering teruggedrongen van 40 tot 10 procent.

Daarnaast zijn we druk met multifunctioneel dakgebruik: zonnepanelen, groendaken en verblijfsdaken. En we zetten in op recycling, vooral van bitumineus dakafval. Dat wordt nu vaak verbrand. We motiveren onze leden om het afval zorgvuldig te scheiden voor hoogwaardige verwerking.

Ten slotte hebben we te maken met de verschuiving van vast naar flexibel personeel. We zijn de enige sector waar werkgevers ook een percentage van de arbeidskosten van zzp’ers afdragen aan het sociaal fonds. Daar staat tegenover dat zzp’ers ook aanspraak maken op opleidingen, cursussen en arbodienstverlening. Die afdracht en de bijbehorende aanspraken zijn algemeen verbindend verklaard door het ministerie van SZW.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘Het grootste issue van dit moment is het fiscale keurslijf rond regelingen voor vervroegde uittreding. Een jaar of wat geleden zijn we samen met andere bouwsectoren druk geweest met weersverletregelingen zoals de vorst-WW.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘Die is rooskleurig. Daken heb je altijd nodig. Positieve ontwikkelingen zijn diversificatie in de bestemmingen van het platte dak, een toenemend niveau van scholing en meer professionalisering. Dit alles in een als gevolg van schaalvergroting door overnames veranderd landschap. VEBIDAK houdt een belangrijke rol als werkgeversorganisatie en overlegpartner voor andere branches, vooral die van leveranciers. De behoefte aan advies en belangenbehartiging neemt eerder toe dan af. Zeker bij grotere leden. Die worden relatief vaker geconfronteerd met complexe regelgeving. We weten ondernemers met visie aan onze bestuurstafel te krijgen en zijn nooit verzand in kostenreductie om het bezuinigen alléén.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘Vooral voor de lobby op sectoroverstijgende thema’s. Zo is er over een paar weken het arrest van de Hoge Raad In de zaak Deliveroo. Dat kan tot majeure wijzigingen in het regime rond zzp’ers leiden. Veel sectoren zien deze uitspraak reikhalzend tegemoet.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Met de collega van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven. Het lijkt me een uitdaging om zo’n sector professioneel neer te zetten. Of anders de brancheorganisatie van uitvaartverzorgers. Daar heeft men net als wij te maken met schaalvergroting, overnames en een groeiende onderkant van de markt. In hun geval gaat het om spotgoedkope uitvaarten in een kartonnen doos in een loods op het industrieterrein.’