Workshop over integrale aanpak duurzaamheid en IMVO

20-01-2020

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren samen met onder andere Global Compact Netwerk Nederland en MVO Nederland een workshop om de VN-duurzaamheidsdoelen (social development goals, sdg) en het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo) geïntegreerd aan te pakken.

 

Samenhang

Veel ondernemers zijn binnen hun bedrijf al langer bezig om potentiële negatieve effecten van de bedrijfsvoering en van de keten op mens en milieu in kaart brengen en deze effecten aan te pakken. Volgens het advies 'Kansen pakken en risico's beheersen' van de Sociaal-Economische Raad, dat over de samenhang gaat tussen de duurzame ontwikkelingsdoelen en imvo, zitten er veel voordelen aan een geïntegreerde benadering. Tegelijkertijd kan het bedrijfsleven hier nog veel stappen in zetten. Tijdens de workshop 'Geïntegreerde aanpak sdg's-imvo' leert u hoe u hiermee aan de slag kan gaan.

 

Datum

11 februari van 13.30 tot 17.00 uur.

 

Plaats

Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag.

 

Aanmelden

Zie hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.