Wijzigingen openingstijden winkel is eigen keus ondernemer

13-07-2020

Om gedwongen opening van winkels zoveel mogelijk te voorkomen en winkeliers daartegen te beschermen, komen er wettelijke regels tegen verplichte openstelling waarmee niet is ingestemd. Dat staat in de wetswijziging op de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een winkeliersvereniging niet zomaar de openingstijden kan wijzigen, zonder dat de ondernemer zelf het daarmee eens is.

 

"Ik hecht grote waarde aan een goede balans tussen vrijheid van ondernemerschap én gezamenlijke afspraken gericht op aantrekkelijkheid van een winkelgebied", zegt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken. "Met deze wetswijziging kunnen winkeliers straks niet meer gedwongen worden op bepaalde momenten open te zijn, als ze daar zelf niet mee hebben ingestemd. Daarmee garanderen we dat die ondernemersvrijheid niet wordt beperkt door eenzijdige wijzigingen van openingstijden."

 

Uitdrukkelijke instemming

De wijziging maakt geen inbreuk op contractvrijheid of de vrije keuze van gemeenten voor openingstijden zoals vastgelegd in de Winkeltijdenwet. Wat wél wordt vastgelegd, is dat de openingstijden waar de winkelier in het contract mee akkoord is gegaan, vervolgens niet eenzijdig door anderen kunnen worden gewijzigd. In het contract met een winkelier kan bijvoorbeeld staan dat een vereniging van eigenaren, een winkeliersvereniging of een coöperatie nieuwe openingstijden kan vaststellen. De winkelier is hier dankzij deze wetswijziging echter alleen aan gebonden, als hij uitdrukkelijk met deze nieuwe openingstijden instemt, ook als de wijziging heeft plaatsgevonden vóór inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

 

Daarmee blijft de winkelier zelf verantwoordelijk voor primaire ondernemersbesluiten en worden eenzijdige veranderingen ná het sluiten van een contract voorkomen. Coördinatie en afspraken, bijvoorbeeld tussen winkeliers binnen een winkeliersvereniging, blijven natuurlijk wel mogelijk.

Lees meer over