Wijziging moet Wet open overheid beter uitvoerbaar maken

21-01-2019

De Wet open overheid (Woo) wordt duidelijker en de uitvoerbaarheid wordt beter. Een wijziging moet ervoor zorgen dat er bij de overheid een cultuurverandering plaatsvindt over hoe zij met informatie omgaat. Het doel van Woo is immers een transparante en actief openbaar makende overheid, maar overheden hadden zorgen over de interpretatie, uitvoerbaarheid en kosten van het wetsvoorstel.

 

De Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) menen dat de (cultuur)verandering niet wordt bereikt als overheden zelf twijfels hebben over deze aspecten van de wet. Daarom hebben zij onlangs de Wijzigingswet Woo ingediend. Met de wijzigingen worden onduidelijkheden in de Woo verhelderd, wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en wordt een aantal technische verbeteringen geformuleerd.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
De indieners hebben met het voorstel op geen enkele wijze rekening gehouden met de wensen van het bedrijfsleven om vertrouwelijke informatie geheim te kunnen houden.