Wetsherziening moet emissiereducties bevorderen

06-05-2019

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ingediend om de Wet milieubeheer te wijzigen, om zo de Europese richtlijn te kunnen implementeren die kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen moet bevorderen. Het wetsvoorstel moet het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten (EU-ETS) verbeteren en uitbreiden.

 

CO2-reductie

In het EU-ETS kunnen bedrijven emissierechten voor CO2-emissies verhandelen. Door op Europees niveau de hoeveelheid beschikbare rechten jaarlijks te verminderen, moet CO2-uitstoot in de Europese Unie afnemen. In 2020 zou 21 procent minder CO2 uitgestoten moeten worden ten opzichte van 2005. In 2030 moet dat 43 procent minder kunnen zijn.

 

Emissieruimte

Herziening van de EG-richtlijn voor handel in broeikasgasemissierechten was nodig om Europese afspraken over het EU-ETS en het reductiedoel voor 2030 vast te leggen. De belangrijkste wijzigingen die de herziening met zich meebrengt zijn een hogere jaarlijkse reductie van de beschikbare emissieruimte, meer gerichte bescherming tegen het risico op koolstoflekkage en herziening van de fondsen. Deze herziening is tevens bedoeld om het handelssysteem te versterken en het overschot van emissierechten op de markt te beperken.