Werkgevers krijgen hogere bbl-vergoeding

04-05-2020

Bedrijven in de metaal-elektrobranche die studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in dienst hebben, krijgen fors meer subsidie. De bijdrage uit het fonds Opleiden & Ontwikkelen gaat voor het komend studiejaar met 1250 euro omhoog naar minimaal 4250 euro om deze studenten te laten leren en werken tegelijk. Dat hebben de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME en de vakbonden besloten. In deze crisistijd is het extra belangrijk om bedrijven te ondersteunen en hen te helpen om talent binnenboord te houden.

 

Leercultuur

Ook is het e-learningplatform oZone uitgebreid met nieuwe modules en opengesteld voor individuele medewerkers. Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé is het meer dan ooit van belang dat getalenteerde medewerkers zich blijven doorontwikkelen. De sector kampte al met een enorm personeelstekort van mensen met de juiste vaardigheden. Medewerkers bijscholen en een leercultuur creëren zijn juist nu noodzakelijk.

 

Opleidingsstructuur

De post-coronawereld staat mogelijk nog meer in het teken van een leven lang ontwikkelen en (online) leren. De instroom van nieuwe medewerkers in de technologische sector en de wendbaarheid van de medewerkers blijft een essentiële succesfactor. Daarom is het belangrijk om een goede opleidingsstructuur in de technologische industrie overeind te houden. Hierbij gaat het niet alleen om de begeleiding van bbl'ers, maar ook van stagiairs en van zij-instromers,  meent FNV-bestuurder Ruud van den Bergh.

 

De ontwikkeling naar nog betere samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en innovatie in de regio moet onverminderd door kunnen gaan. Alleen door te blijven investeren in leren en ontwikkelen, zullen er ook straks genoeg goed geschoolde medewerkers beschikbaar zijn. 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij vinden dit een mooi initiatief. Op deze manier zijn bedrijven beter in staat om bbl-studenten aan te nemen en in dienst te houden.