Welke vergunning is nodig voor dual use-goederen bij no deal-Brexit?

07-03-2019

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart uit de Europese Unie treedt zonder terugtrekkingsakkoord (no deal-Brexit), dan moeten Nederlandse bedrijven die dual use-goederen willen uitvoeren naar het VK vanaf dat moment een geldige uitvoervergunning gebruiken. Dual use-goederen zijn goederen die meestal worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die ook militaire toepassingen kunnen hebben.

 

Het is mogelijk dat pas eind maart duidelijk wordt of het terugtrekkingsakkoord al dan niet in werking zal treden, maar het is verstandig om er wel rekening mee te houden. Hieronder worden daarom tien vragen beantwoord over wat er met de vergunningen gebeurt als het VK inderdaad op 29 maart zonder deal uittreedt.

 

1. Wordt het VK op of voor 29 maart toegevoegd aan de EU001-vergunning van de Dual Use Verordening?

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het VK toe te voegen aan de Uniale Algemene Vergunning EU001 van de Dual Use Verordening, als het uittreedt zonder terugtrekkingsakkoord. Deze wijziging wordt naar verwachting op 29 maart van kracht, maar er is een (geringe) kans dat zij niet op tijd wordt vastgesteld.

 

2. Neemt Nederland een alternatieve maatregel als het VK niet (tijdig) wordt toegevoegd aan de EU001?

Als het VK niet (tijdig) wordt toegevoegd, dan zal de Nederlandse overheid voor 30 maart een nationale algemene vergunning publiceren voor uitvoer van dual use-goederen naar het VK. Deze nationale algemene vergunning is vergelijkbare met de EU001, maar geldt alleen voor uitvoer naar het VK en dus niet naar andere landen.

 

3. Welke vergunning kan u het beste aanvragen voor uitvoer van dual use-goederen naar het VK na 29 maart?

U kunt zich registreren voor:

  • het gebruik van deze Algemene Uniale Uitvoervergunning EU001; en
  • de nieuwe nationale algemene vergunning voor de uitvoer naar het VK, voor het geval de aangepaste EU001 niet op 29 maart van kracht is geworden; of
  • het gebruik van een bestaande nationale algemene vergunning. Dat kan als de aangepaste EU001 niet op 29 maart van kracht is en de uit te voeren goederen binnen de reikwijdte van een bestaande nationale algemene vergunning vallen, zoals NL010 of NL002.

Het blijft daarnaast ook nog steeds mogelijk om een individuele vergunning aan te vragen voor een eenmalige transactie.

 

4. Hoe kan een algemene, nationale vergunning, zoals beschreven in vraag 3, aangevraagd worden?

Dat kan via dit aanvraagformulier. Vermeld in het vak Referentie de tekst BREXIT en kruis in vak 2 UAU EU001 aan.

 

5. Vanaf wanneer kunnen bedrijven zich registreren voor de nieuwe algemene nationale vergunning dan wel de EU001?

Dat kan vanaf 6 maart. De bevestiging van de registratie zal op zijn vroegst pas worden gegeven op 30 maart.

 

6. Kan een bedrijf gebruikmaken van een van de bestaande nationale algemene vergunningen van Nederland voor uitvoer van dual use-goederen naar het VK?

Dit is alleen mogelijk als het VK op 30 maart niet wordt toegevoegd aan de EU001. Als het wel wordt toegevoegd, dan wordt het per direct toegevoegd aan de uitzonderingslanden zoals opgenomen in de algemene nationale vergunningen.

 

7. Een bedrijf wil in april dual use-goederen naar het VK uitvoeren. Kan een uitvoerder de relevante uitvoervergunning, dan wel bevestiging van de registratie voor de EU001 of van de nationale algemene vergunning, tijdig ontvangen?

Dat is niet te garanderen. Wel krijgen Brexit-gerelateerde vergunningen voorrang boven andere vergunningen.

 

8. Worden uitvoervergunningen die het VK heeft afgegeven, na een no deal-Brexit nog geaccepteerd worden in de EU?

Nee. Eventuele vergunningen (individuele, algemene dan wel globale vergunningen) die het VK heeft afgegeven aan een uitvoerder die in het VK gevestigd is, zijn vanaf 30 maart niet meer geldig voor de uitvoer van dual use-goederen vanuit Nederland.

 

9. Komt er een overgangsperiode in het geval van een no deal-Brexit?

Nee. Bij een no deal-Brexit is vanaf 30 maart een geldige uitvoervergunning verplicht voor de uitvoer van dual use-goederen naar het VK.

 

10. Vanaf wanneer kunnen individuele of globale uitvoervergunningen voor uitvoer naar het VK worden aangevraagd?

Dat kan vanaf 6 maart. De vergunning zal formeel echter pas op zijn vroegst op 30 maart worden afgegeven.