Webinar over SLIM-subsidie en MKB!dee

18-05-2020

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren samen met de ministeries van Sociale Zaken en van Economische Zaken op dinsdag 16 juni een webinar over twee subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), namelijk de SLIM-subsidie en MKB!dee. Deze subsidieregelingen moeten ondernemers helpen om een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf te creëren, om zo een verdere ontwikkeling van zowel werknemers als werkgevers in te zetten voor een beter bedrijfsresultaat.

 

SLIM-subsidie

De subsidie van de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) is bedoeld voor drie doelgroepen, waaronder grote bedrijven uit de seizoensectoren. De belangrijkste doelgroep is echter het mkb. Om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat zij hun werk leuk en uitdagend blijven vinden, is het nodig dat zij zich gedurende loopbaan blijven ontwikkelen. De SLIM-subsidie ondersteunt mkb-ondernemers bij hun inspanningen om dit in hun bedrijf te bewerkstelligen.

 

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor de uitvoering van een aantal activiteiten, al dan niet met de inzet van externen. Zo kunnen mkb-ondernemers op dit moment subsidie aanvragen voor:

  • doorlichting van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
  • loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers van het bedrijf;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  • het bieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

 

Klik hier voor meer informatie over SLIM-subsidie.

 

MKB!dee voor scholing

De regeling MKB!dee is ook bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in de scholing en ontwikkeling van hun huidig en toekomstig personeel, maar daar door allerlei belemmeringen niet aan toe komen. Deze subsidie is geen opleidingsbudget, maar een financiële bijdrage om deze knelpunten bij ondernemers op te lossen.

 

Kans vergroten

De subsidie MKB!dee is beschikbaar voor alle sectoren. Een aanvraag kan ook door een samenwerkingsverband worden ingediend. Een aanvraag maakt meer kans op toekenning bij:

  • bijdragen om leercultuur bij kleine ondernemingen te versterken;
  • investeringen die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische sectoren en in de informatie- en communicatietechnologie;
  • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie. 

 

Webinar

Tijdens het webinar krijgt u heldere uitleg over de mogelijkheden en randvoorwaarden van de regelingen, zodat u precies weet of en hoe u deze voor uw bedrijf in kunt zetten. Ook worden er voorbeelden gepresenteerd van toepassingen.

 

Datum

16 juni 10.00 tot 11.30 uur. De webinar wordt herhaald van 14.00 tot 15.30 uur.

 

Aanmelden

Klikt hier voor meer informatie en om u aan te melden. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een link.