Waterbesluit gewijzigd voor kaderrichtlijn maritieme planning

21-03-2016

Het Waterbesluit is gewijzigd om de Europese richtlijn die een kader voor maritieme ruimtelijke planning vaststelt, te implementeren. De kaderrichtlijn Maritieme ruimtelijke planning schept een kader voor maritieme ruimtelijke planning die erop is gericht de duurzame groei van maritieme economieën, de duurzame ontwikkeling van mariene gebieden en het duurzaam gebruik van natuurlijke mariene hulpbronnen te bevorderen.

De kaderrichtlijn verplicht de lidstaten om een ruimtelijk planningsproces voor hun mariene wateren op te stellen en uit te voeren, dat moet resulteren in maritieme ruimtelijke plannen. De kaderrichtlijn moet vóór 17 september zijn omgezet in nationale wet- en regelgeving. De omzetting van de bepalingen van de kaderrichtlijn naar bepalingen in het Waterbesluit is weergegeven in een transponeringstabel in de nota van toelichting.

(Stb. 2016, 99, 17 maart 2016)