VWS richt samen met leveranciers en ziekenhuizen Landelijk Consortium Hulpmiddelen op

26-03-2020

De GGD'en en de Regionale Overleggen Actute Zorg (ROAZ) werken samen aan om de distributie voor persoonlijke beschermingsmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren. Dit om ervoor te zorgen dat de zorgprofessionals in de frontlinie er beschikking over krijgen.

 

Een centraal team van professionele inkopers van ziekenhuizen, leveranciers en de overheid voert de inkoop uit van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze centrale inkoopteams hebben de bevoegdheid om deals te sluiten en ook om goederenstromen van bestaande leveranciers om te leiden en te verdelen. Hiervoor zijn twaalf regionale coördinatoren aangewezen. Alle aanbiedingen die de regionaal coördinatoren, GGD/GHOR Nederland (Geneeskundige HulpverleningsORganisatie) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen, worden doorgestuurd naar het inkoopteam. Zij bekijken de aanbiedingen op betrouwbaarheid en handelen de verdere aankoop af.

 

Naast centrale inkoop wordt ook hard gewerkt, samen met een aantal bedrijven, aan het opstarten van productie van beschermende middelen en beademingsapparatuur binnen Nederland. Daar is de uitdaging -vooruitkijkend - hoe we zorgen voor voldoende materiaal en minder afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Meer info vindt u in de brief aan de Tweede Kamer van 25 maart.

 

Aanbieders van hulpmiddelen kunnen zich melden via een e-mail aan middelencorona@nfu.nl. Indien u richting uw leden hierover communiceert, graag vragen of zij eerst zelf checken of zij aan de specificaties voldoen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het RIVM.