Vul vragenlijst in over stakeholdermanagement bij duurzaamheidsdoelen

25-05-2020

Nederlands Global Compact Netwerk (GCNL), de samenwerking tussen bedrijven en organisaties om de duurzaamheidsdoelen (sustainable development goals, sdg's) van de VN te behalen, heeft een onderzoek opgezet over de stand van zaken rondom stakeholdermanagement bij deze duurzaamheidsdoelen. Met dit onderzoek wil GCNL in kaart te brengen wat de ervaringen en bewezen praktijken zijn en handvatten te bieden om stakeholdermanagement te optimaliseren om die zo sneller de duurzaamheidsdoelen te behalen.

 

Het onderzoek gaat onder andere over een dialoog voeren met stakeholders over materiele issues, hen binden aan de organisatie, hen verder betrekken bij belangrijke strategische besluiten en over gelijkwaardige partnerschapsrelaties aangaan. Het onderzoek bestaat naast een literatuuranalyse uit een onderzoek naar de businesspraktijk.

 

Vragenlijst

Het onderzoeksteam voert op dit moment diepte-interviews uit met een aantal van de bestuursvoorzitters van Global Compact-leden en met maatschappelijke belanghebbenden.

GCNL wil graag een breder inzicht krijgen via een digitale vragenlijst.

 

Vul hier de vragenlijst in. De deadline is 29 mei. Invullen kost ongeveer 15 minuten.